Sæt gang i forbedringsprocessen med modellen og få ny viden. Du bruger modellen til at definere opgaven og PDSA'er til at systematisk at afprøve dine idéer.

 

SMART-mål

Ekstra værktøj:

Øvelse: Papirsflyveren

Øvelse: Mr. Potatohead

5 x hvorfor