15.03.2019

Der er inspiration at hente på tværs af afdelingerne i psykiatrien, når man ser på tilfredsheden med inddragelse og behandling.

Det varierer nemlig, hvor tilfredse patienterne er.  Fra Regionspsykiatrien Vest, hvor patienterne i forhold til målingen sidste år er mere tilfredse over en stagnation, eller lille tilbagegang, i tilfredsheden blandt indlagte børn og unge i Aarhus.

Det viser den årlige landsdækkende tilfredshedsundersøgelse LUP.

Flere solstråler

Blandt solstrålehistorierne finder vi en markant stigning i tilfredsheden i Regionspsykiatrien i Horsens. Her oplever 93 % af de indlagte patienter på S02 at de bliver inddraget i beslutninger om deres udredning/behandling. Det er en fremgang på 20 % ift. LUP Psykiatri 2017.

Blandt de ambulante patienter i Horsens er tilfredsheden også stor. Faktisk den største i hele regionen. Her scorer særligt Team for Angstlidelser højt.

På børne- ungeområdet i Risskov(nu flyttet til Skejby) er der stor tilfredshed blandt forældrene til småbørn der er ambulant behandling.

I Viborg er der stor tilfredshed i det ambulante ungdomsafsnit, hvor både patienter og forældre er meget tilfredse. Også på døgnafsnittet i Viborg, der hjælper skolebørn, er tilfredsheden stor blandt forældre og patienter.

Endelig er det værd at bemærke, at Regionspsykiatrien Vest scorer rigtig flotte resultater. Resultater, der for 2/3 dels vedkommende er over landsgennemsnittet. Det er den højeste score i psykiatrien i hele Region Midtjylland.

Du kan læse alle nøgletallene fra LUP-undersøgelsen her