Et forskningsråd, flere talentspor og flere professorater. Det er nogle af de konkrete planer, der præsenteres i den nye forskningsstrategi for 2024-2028.

20.02.2024

Bringe forskning tættere på klinisk praksis

Vi forsker for vores patienter. Vi forsker for at kunne løfte morgendagens forebyggelse, udredning, diagnostik og behandling.

Sådan indledes Psykiatrien i Region Midtjyllands nye forskningsstrategi for 2024-2028. Og der er noget om det.

Med omkring 100 talentfulde og erfarne forskningsaktive medarbejdere og dobbelt så mange medarbejdere engageret i forskning, står vi på et solidt fundament. Forskningsstrategien sætter ambitiøse og konkrete mål for, hvordan vi styrker forskning inden for det voksenpsykiatriske og børne- og ungdomspsykiatriske speciale.

Lægefaglig direktør Jakob Paludan ser det som en fælles ledelsesmæssig forpligtigelse, at forskning prioriteres.

– Forskning er ikke kun et spørgsmål om videnskabelige fremskridt; det handler om at tilbyde nye løsninger og forbedre den daglige omsorg og behandling, vi tilbyder, fortæller Jakob Paludan og fortsætter:

– Ved at bringe forskning tættere på klinisk praksis og styrke sammenhængen mellem forskning, uddannelse og klinisk arbejde, forpligter vi os til at løfte vores langsigtede engagement i sikre længere og bedre liv for mennesker med psykisk sygdom.

Et udpluk fra forskningsstrategien

Fra 2024 til 2028 har vi et særligt fokus på fem prioriterede forskningsområder samt fem områder, der skal skabe mulighed og plads til faglige ambitioner og fremme forskningen.

Forskningsstrategien præsenterer blandt andet konkrete planer om at etablere et forskningsråd, udvide talentsporet og oprette flere professorater med fokus på tværfaglighed.

En inddragende proces

Forskningsstrategien blev politisk færdigbehandlet i januar måned 2024.

Forinden har der ligget et grundigt forarbejde, hvor en lang række interne og eksterne aktører har været involveret i udarbejdelsen af strategien. Eksempelvis har repræsentanter fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital bidraget til processen gennem deltagelse i workshops og anden faglig sparring.

Strategien har været i faglig høring ved blandt andre specialerådene, Psykologisk Institut samt Region Midtjyllands dialogforum for psykiatriområdet, hvor også patienter er repræsenteret.

Der har været et stor engagement og interesse fra vores egne medarbejdere og ledere. Afdelingsledere fra Regionspsykiatrierne og fra Aarhus Universitetshospital Psykiatrien har været med til at kvalificere strategien. Der har været en bred inddragelse af forskningsaktive medarbejdere lige fra professorforum til vores unge forskertalenter.

Med den nye forskningsstrategi er Psykiatrien i Region Midtjylland klar til at tage hul på et nyt kapitel, hvor sammenhængen mellem forskning, uddannelse og klinik er endnu mere i højsædet. Strategien sigter mod at være mere end blot en plan på papir: en realistisk vision, der er forankret i reelle behov og muligheder.

Forskningsstrategien 2024-2028