I 2019 var det et nationalt satspuljeprojekt. Men fra 1. april 2024 og året ud kører Østjyllands Politi igen ud med en psykiatrisk sygeplejerske ombord.

04.06.2024

Fælles indsats skal forbedre hjælpen

Et unikt samarbejde mellem Østjyllands Politi og Psykiatriens Hus i Aarhus skaber bedre og tryggere forløb for udsatte borgere. Politiet er ofte i kontakt med borgere med psykiske lidelser, som kræver koordination og samarbejde på tværs af flere myndigheder. Det kan være en svær og krævende opgave. 

Gode resultater fra evalueringen af satspuljeprojektet Fælles Udrykningsteam (FUT) og nye klyngemidler gør, at FUT-patruljen igen kan trille ud fra politigården i Aarhus.  

Hver mandag, tirsdag og torsdag rykker to civilklædte betjente og en sygeplejerske ud med patruljen for at hjælpe borgere, der har behov for specialiseret hjælp fra både politi og psykiatri. 

Borgerne lander hurtigere og mere præcist i relevant behandling eller indsats, og de er mere indstillet på behandling, når de bliver indlagte, fortæller Martine. Hun er én af de fire sygeplejersker fra Psykiatriens Hus i Aarhus, som har vagter i FUT-patruljen. 

Bedre forløb for borgere med psykisk lidelser

Målet er at skabe bedre forløb for borgere med psykiske lidelser, der er i kontakt med politiet. Konceptet ligner det oprindelige og har fokus på at reducere anvendelsen af tvang og forbedre samarbejdet mellem relevante aktører i psykiatrien, kommunen og egen læge.  

Vi har mulighed for at være med til at skabe nogle gode overgange for de borgere, vi møder, og tænke i alternative løsninger til indlæggelse

FUT-patruljen modtager opgaver fra politiets døgnrapport, PSP-samarbejdet og vagtcentralen.

Et godt team

Betjentene og sygeplejerskerne supplerer hinanden og har et helhedsorienteret fokus på borgeren. 

- Vi spiller hver især hinanden gode i tilgangen og opgaveløsningen, og som sygeplejerske kan jeg være helt tryg i kontakten med borgeren, og som politi kan de læne sig op ad min psykiatrifaglighed, fortæller Martine.  

Sygeplejersken har mulighed for at tænke i behandling og støtte borgeren, mens betjentene sørger for sikkerheden. Der er tid og ro til at opbygge tillid og en god dialog med borgeren.

Billederne er taget til en temadag om FUT-patruljen. Her deltog medarbejdere og ledere fra Psykiatriens Hus i Aarhus og Østjyllands Politi.