Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling har gode erfaringer med brugerstyrede indlæggelser, der forebygger akutte indlæggelser og giver de unge et sikkerhedsnet.

29.05.2024

Forebygger tvangsindlæggelser

– Det er lettere at gå på line, når jeg ved, jeg har et sikkerhedsnet under mig, sådan fortæller en af de unge, der har haft gavn af en brugerstyret indlæggelse. 

I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 2 og 4 har vi i en årrække anvendt brugerstyrede indlæggelser som et redskab til at nedbringe akutte indlæggelser og tvangsindlæggelser. Det støtter unge i mere effektivt at håndtere deres psykiske udfordringer.

Individuel kontrol og øget tilfredshed

Tilbuddet om brugerstyret indlæggelse giver de unge mulighed for at blive indlagt på eget initiativ, når de eller deres netværk mærker behovet.

Det giver dem en følelse af at have kontrol over deres eget liv. Det fungerer som et sikkerhedsnet, der gør det muligt for dem at håndtere deres symptomer, inden de bliver for uoverskuelige.

Lige nu har vi 20 unge, der har kontrakter på brugerstyret indlæggelse. Tiltaget har reduceret antallet af tvangsindlæggelser. Det har også forbedret patienttilfredsheden, viser tilbagemeldinger fra de unge og deres familier.

I midten står oversygeplejerske Rikke Elisabeth Møller Nielsen med to af sygeplejerskerne fra sengeafsnittet

Tilpasset og fleksibel behandling

– De unge kommer ind på et åbent afsnit og føler sig mindre presset, hvilket ofte betyder, de ikke har behov for en lang indlæggelse, fortæller oversygeplejerske Rikke Elisabeth Møller Nielsen.  

De unge har aftalt på forhånd, hvor længe de skal være indlagt, og hvilke behandlingsmål de vil arbejde med. Når de har brug for det, kontakter de selv eller deres netværk sengeafsnittet og får en seng inden for 24 timer. De kan derefter blive indlagt på afsnittet op til 4 døgn, afhængigt af hvad de selv og deres behandlere finder mest hensigtsmæssigt.  

Mellem hver indlæggelse skal der gå mindst 14 dage. Nogle unge bruger ordningen regelmæssigt hver 14. dag, mens andre kun benytter muligheden en enkelt gang.  

– Det er ikke vigtigt, hvor ofte den unge anvender tilbuddet, men at den unge har en oplevelse af, at det gør en forskel for dem, fortæller ledende overlæge Martin Hansen.

Fremtidige planer for udvikling

Den brugerstyrede indlæggelse er et supplement ind i den igangværende behandling som psykiatri og øvrigt netværk bidrager med. Det er derfor vigtigt, at den unge, de pårørende og netværket er inddraget både forud, under og efter opstart af en brugerstyret indlæggelse.   

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 2 og 4 arbejder på at gøre brugerstyrede indlæggelser endnu bedre. I den forbindelse er der iværksat kvantitative og kvalitative forskningsprojekter.