Meningsfulde aktiviteter hjælper retspsykiatriske patienter tilbage i samfundet.

17.05.2023

Du skal ikke være længe i retspsykiatrien, før du opdager, at der er gang i mange aktiviteter. Det kan f.eks. være fritids- og hverdagsaktiviteter som køkkengruppe, læderværksted, vandregruppe, svømning, boldspil og ture ud af huset for at øve sig i at bruge samfundets tilbud.  

Man kan spørge sig selv, hvad alle de aktiviteter har med behandling af patienter at gøre? Handler det ikke i højere grad om medicin, samtaleterapi og kognitive tests?

Svaret er både og. For medicin og samtaler kan uden tvivl ofte indgå som en del af behandlingen. Men det står aldrig alene. Det er suppleret af det, som ergoterapeut Gitte Bak kalder for meningsfulde aktiviteter. Hun fortæller:

- Alle mennesker er forskellige. Derfor er det også forskelligt, hvad der motiverer og giver mening for den enkelte. Men hvis en patient finder en aktivitet meningsfuld, så engagerer vedkommende sig. Det gør det muligt at træne både mentale, kropslige og sociale færdigheder og kan give patienten en oplevelse af at være i stand til at mestre sin hverdag.

Meningsfulde aktiviteter er afgørende

Når man er optaget af aktiviteter, giver det også hjernen et frirum. Mange patienter ruminerer, dvs. gentager de samme negative tanker og scenarier for sig selv. Når de laver aktiviteter, flytter de deres fokus, og det kan være enormt gavnligt for dem.

- Retspsykiatriske patienter er ofte indlagt i flere år ad gangen. Derfor er det afgørende, at patienterne bliver motiveret til at indgå i aktiviteter, der er meningsfulde for dem. Det er med til at forebygge ensomhed, skabe struktur i dagligdagen og give dem en følelse af at kunne lykkes med noget, fortæller Gitte.

Hjælp til at vende tilbage i samfundet

Hvis patienten får opbygget nogle gode strukturer for aktiviteter under sin indlæggelse, er det også lettere at fastholde aktiviteterne, når patienten er klar til at vende tilbage til samfundet igen.

- Vores patienter skal ud og være en del af samfundet igen, og det skal vi hjælpe dem med at blive klar til, slutter hun.