Psykiatriens Hus Aarhus bidrager til et liv med mere selvstændighed og flere handlemuligheder til gavn for borgere og deres pårørende.

08.03.2023

Psykiatriens Hus har fået stor anerkendelse i den nye evaluering, der har været forelagt politikerne i såvel Aarhus Kommune som i regionen. 

Evalueringen viser, hvilken postive forskel indsatserne i Psykiatriens Hus udgør. Den beskriver indsatserne i huset og er en præsentation af, hvordan borgerne anvender aktiviteterne. De har derudover også talt med både borgere og pårørende. 

Det er i den grad en anledning til at rose arbejdet i huset, hvilket Tanja Prlac Jessen også: 

- Vi er utrolig stolte af resultatet. Evalueringen sætter spot på nogle af de ting, som vi arbejder meget med hos os. Det er bl.a. at blive mødt med anerkendelse i en ligeværdig relation, at blive inddraget og have medindflydelse, og at vores indsatser er koordinerende, forebyggende og fleksible. 

Du kan læse evalueringerne her:

👉 Den kvantitative evaluering

👉 Den kvalitative evaluering