19.10.22

Sammen har ambassadører, jurister, klinikere, kommunikations- og kvalitetsmedarbejdere gennem det sidste stykke tid været i gang med at udarbejde en fælles skabelon til husordener.

En skabelon med eksempler på formulering og et fast layout, som forener juriske krav og samtidig giver nødvendig information og er overskuelige og letforståelige for patienter og deres pårørende.


Det har været givende og afgørende at få mange perspektiver og fagligheder i spil i arbejdet med en fælles skabelon til husordener. Særligt var det godt at få ambassadørernes indspark ift. formuleringer og tonen. Det har givet de enkelte afsnit et godt udgangspunkt, når de efterfølgende lokalt og i samarbejde med deres egne patienter har arbejdet videre med husordenerne.
Inger Taagaard, kvalitetskoordinator i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Balance mellem fagtermer og hverdagssprog

På enhver psykiatrisk afdeling skal der være en skriftlig husorden, som er tilgængelig for patienten – f.eks. ved, at den ligger fremme eller er slået op på en opslagstavle. Husordener indeholder regler om alt fra adfærd og besøg til medicin og rygning. Reglerne, der sikrer, at afsnittet er et rart og trygt sted for alle at være.

Målet har været at gøre dem spiselige både i layoutet og teksten, så patienterne kan forstå dem, selvom de kæmper med svære ting under deres indlæggelse.

- Det skaber bedre balance mellem faglighed, fagtermer og det normale hverdagssprog. Det hele blive lidt mindre dem og os - men mere os i fællesskab. Når vi er fælles i projekter, skaber det større forståelse hele vejen rundt. Med de nye husordener er alt på et niveau, hvor vi alle kan overskue og forstå. Det er sindssygt spændende for os ambassadører at være med i sådan et projekt. Vi kan sammen gøre en kæmpe forskel, som kan forbedre hverdagen for mange. Det er en fed følelse, når man finder ud af, at alt det, man har kæmpet med eller stadig kæmper med, kan bruges til udvikling, recovery og forståelse hos andre.
Chenette TIdeman, EN AF OS-ambassadør