22.01.21

Regionspsykiatrien i Gødstrup modtager 6,3 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Bevillingen skal gå til gårdrum og gårdhaver ved den nye psykiatri, som står klar til indflytning til efteråret.

Visionen for Psykiatrien i Region Midtjylland er bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom. For at leve op til denne vision går bevillingen til at etablere særlige udeområder, der skal fungere som en del af behandlingen og bidrage til patienternes velbefindende.

Et trygt miljø efter patienternes behov 

Patienter, som er indlagt i psykiatrien, lider ofte af øget træthed og nedsat lyst og energi. Her kan de nye gårdhaver være med til at aflaste patienterne:

-  Den nye psykiatri i Gødstrup danner rammen om et trygt behandlingsmiljø med gode aktivitetsmuligheder indrettet efter patienternes behov. Udeområderne er en vigtig del af den vision med planter, lys og muligheder for både ro, aktiviteter og stimulering af sanserne, fortæller Jacob Isøe Klærke (SF), der er formand for regionens psykiatri- og socialudvalg.

Gårdrummene skal rumme fysisk aktivitet i form af boldspil og træning med egen krop, mens gårdhaverne skal være roskabende og er tiltænkt de patienter, der i højere grad har brug for rekreative miljøer.

- Vi er meget taknemmelige for fondsmidlerne. De gør en stor forskel for vores patienter og behandlingen – blandt andet fordi det kan hjælpe med at øge patienternes velvære og forebygge tvang, fortæller Jacob Isøe Klærke (SF).   

Til gavn for alle psykiatripatienter

Det er ikke alle patienter, der må forlade afdelingen, og for dem er udeområderne en god mulighed for alligevel at få frisk luft. Også de dårligere patienter, som endnu ikke kan forholde sig til f.eks. de andre indlagte patienter, kan få meget glæde af de udendørs faciliteter. 

- Det kan gøre en forskel for alle mennesker, der har deres gang i psykiatrien. På samme tid er det også en måde, hvorpå der kan opstå et socialt fællesskab mellem patienterne, fortæller Claus Graversen, der er sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland.

I et tæt samarbejde med landskabsarkitekter er der udarbejdet et forslag til de nye psykiatrihaver.

Psykiatri- og socialudvalget behandler donationen på udvalgsmødet den 3. februar, hvorefter Regionsrådet endeligt behandler fondsbevillingen på regionsrådsmødet 24. februar 2021.

Kontaktoplysninger

Jacob Isøe Klærke (SF), formand for regionens psykiatri- og socialudvalg, tlf.: 2683 7496

Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien i Region Midtjylland, tlf.: 2962 9045