Om teamet

I Team for Affektive Lidelser i Viborg og Skive udreder og behandler vi dig, der er over 18 år for:

For at starte i et forløb hos os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • En privatpraktiserende psykiater
 • Et andet sted i psykiatrien.

Når du kommer ind til os, vil du møde:

 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Sekretærer
 • Læger.

Din behandling vil primært foregå hos sygeplejersker og psykologer. De er i tæt dialog med lægen om at sikre den rette behandling til dig.

Dit forløb foregår hos os uden indlæggelse. Det kan både være hos os i Viborg eller Skive og som videomøde eller over telefon.

Du kan læse mere om behandlingen i teamet her.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, starter du oftest med en afklarende samtale i Team for Vurdering og Udredning. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks. Samtalen hjælper os med at finde ud af, hvilket tilbud der er relevant for dig.

Til samtalen taler vi bl.a. om:

 • hvordan du har det
 • hvilke symptomer du oplever.

Vi vurderer ud fra samtalen, om der er behov for flere undersøgelser, for at du kan få stillet en diagnose og begynde i behandling.

Team for Vurdering og Udredning vurderer, at det er relevant for dig at komme i behandling i Team for Affektive Lidelser, samarbejder vi med dig og gerne dine pårørende om at lave en plan for din behandling.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. en privatpraktiserende psykolog eller psykiater.

Behandling af depression og bipolar lidelse

I starten af din behandling kan du blive bedt om at skrive ned, hvordan du har det på forskellige tidspunkter, og hvordan du har sovet. Du får udleveret et skema, som du skal notere det på. Alternativt kan du registrere det i en app på din telefon.

Som en vigtig del af din behandling kigger vi på, hvordan du kan ændre din livsstil, tanker og handlemønstre. Du vil derfor få små hjemmeopgaver.

Din behandling kan også bestå af:

 • Medicin
 • Undervisning 
 • Psykoterapi i særlige tilfælde.

Behandling af personlighedsforstyrrelser

Hvis du har en personlighedsforstyrrelse, vil din behandling primært bestå af undervisning og samtaleterapi i grupper.

Din behandling kan også bestå af:

 • hjælp til at få struktur i hverdagen, så du kan møde stabilt op til din behandling
 • vejledning i kommunale støttende tilbud
 • medicin, hvis vi vurderer, at du har behov for det.

Du kan få undervisning i din sygdom

Vi kan tilbyde dig undervisning, hvor du lærer mere om din sygdom. Her hjælper vi dig også med, hvad du kan gøre for at få det bedre. Til hver mødegang taler vi om et bestemt emne. Der vil også være små hjemmeopgaver.

Undervisningen foregår i mindre grupper. Vi mødes 5-12 gange, afhængig af hvilken diagnose du får undervisning i.

Vi inviterer pårørende med til en af mødegangene.

Du kan læse mere om tilbuddet her:

Du får en primærbehandler

Når du starter i et forløb hos os, får du tilknyttet en primærbehandler fra teamet. Din primære behandler er ansvarlig for, at din behandling hænger sammen og passer til dig.

Brug vores app

Du kan blive oprettet i vores digitale forløbsguide, som er en app til din telefon. I app'en kan du se dine aftaler med os og læse eller se videoer om bl.a.:

 • hvad du kan gøre, når du får det dårligt
 • gode råd til din livsstil
 • medicinsk behandling
 • NADA-behandling (øreakupunktur)
 • mindfulness.

Snak med din primære behandler om at blive oprettet i app'en.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig den bedste behandling. Vores erfaring er, at din sygdom også påvirker deres liv og samliv med dig.

Vi vil derfor gerne inddrage dem i din behandling og invitere dem med til samtaler sammen med dig. Vi kan også tilbyde dine pårørende samtaler alene. Vi inddrager dem kun, hvis du ønsker det.

Når din behandling hos os slutter

Vi kan ikke på forhånd sige, hvor længe du skal være i behandling hos os. Det afhænger af din sygdom, og hvordan behandlingen virker på dig.

Når du bliver afsluttet hos os, fortsætter du typisk din behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • I et kommunalt tilbud.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende:

Til pårørende

Som pårørende er du en vigtig person. Vi vil derfor gerne samarbejde med dig. Du kan være en støtte for patienten, og du kan fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når vedkommende har det godt
 • forløbet op til, at patienten har fået en henvisning til os
 • særlige forhold i patientens opvækst, vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Din kontakt med os

Patienten får en primærbehandler, når de starter i et forløb hos os. Primærbehandleren har ansvar for, at de forskellige dele af behandlingen hænger sammen.

Du er velkommen til at henvende dig til den primære behandler, hvis du har spørgsmål.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler, hvor vi har fokus på børnenes behov. Vi hjælper jer med at tale om det, der er svært. Samtalerne foregår på børnenes præmisser og i et sprog, som passer til deres alder.

Du kan læse mere om familiesamtaler her.

Kontakt

Viborg

Søndersøparken 14, 1. sal

8800 Viborg

Send en mail til klinikken i Viborg via borger.dk

Telefon: 7847 4240

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-14

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp

 

Skive

Kompagnigade 11B

7800 Skive

Send en mail til klinikken i Skive via borger.dk 

Telefon: 7847 4300

Telefontid

Mandag: Kl. 8-15

Tirsdag: Kl. 8-15

Onsdag: Kl. 8-12

Torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-13