Om teamet

I Team for ADHD i Viborg udreder og behandler vi dig, der er over 18 år for ADHD/ADD i kombination med en anden psykiatrisk lidelse.

For at starte i et forløb hos os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • En privatpraktiserende psykiater
 • Et andet sted i psykiatrien.

Når du kommer ind til os, vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Sekretærer.

Dit forløb foregår hos os uden indlæggelse.

Dit besøg

Hvis du endnu ikke er diagnosticeret med ADHD/ADD, når du har fået en henvisning til os, indkalder vi dig til en afklarende samtale hos Team for Vurdering og Udredning. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks.

Til samtalen taler vi bl.a. om:

 • hvordan du har det
 • hvilke symptomer du oplever.

Du er velkommen til at tage en pårørende og/eller din kommunale støtteperson med. De kan støtte, lytte og bidrage til din behandling.

Vi vurderer ud fra samtalen, om der er behov for flere undersøgelser, for at vi kan stille en diagnose. Her kan vi eventuelt også inddrage dine pårørende.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. et kommunalt tilbud.

Hvis du allerede er diagnosticeret med ADHD/ADD, kommer du direkte i behandling.

Din behandling

Hvis vi vurderer, at et forløb hos os er det bedste for dig, starter vi din behandling.

Vi samarbejder med dig og gerne dine pårørende om en plan for din behandling, som tager udgangspunkt i dine behov.

Din behandling kan bestå af:

 • Medicin
 • Kortere forløb med samtaler
 • Undervisning i ADHD/ADD
 • Tilbud om samarbejde med pårørende.

Du får en primærbehandler

Når du starter i et forløb hos os, får du tilknyttet en primærbehandler fra teamet. Din primære behandler er ansvarlig for, at din behandling hænger sammen og passer til dig.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig den bedste behandling. Vores erfaring er, at din sygdom også påvirker deres liv og samliv med dig.

Vi vil derfor gerne inddrage dem i din behandling og invitere dem med til samtaler sammen med dig. Vi kan også tilbyde dine pårørende samtaler alene. Vi inddrager dem kun, hvis du ønsker det.

Når din behandling hos os slutter

Vi kan ikke på forhånd sige, hvor længe du skal være i behandling hos os. Det afhænger af, hvordan du udvikler dig i løbet af din behandling.

Når du bliver afsluttet hos os, fortsætter du typisk din behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • I et kommunalt tilbud.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du en vigtig person. Vi vil derfor gerne samarbejde med dig. Du kan være en støtte for patienten, og du kan fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når vedkommende har det godt
 • forløbet op til, at patienten har fået en henvisning til os
 • særlige forhold i patientens opvækst, vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Din kontakt med os

Patienten får en primærbehandler, når de starter i et forløb hos os. Primærbehandleren har ansvar for, at de forskellige dele af behandlingen hænger sammen.

Aftal med patienten, om det er okay, at du tager kontakt til os.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler, hvor vi har fokus på børnenes behov. Vi hjælper jer med at tale om det, der er svært. Samtalerne foregår på børnenes præmisser og i et sprog, som passer til deres alder.

Du kan læse mere om familiesamtaler her.

Find vej

Kontakt

Viborg

Søndersøparken 21, stuen

8800 Viborg

Send en mail til klinikken i Viborg via borger.dk.

Telefon: 7847 4261

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-14

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp

Skive

Kompagnigade 11B

7800 Skive

Send en mail til klinikken i Skive via borger.dk.

Telefon: 7847 4300

Telefontid

Mandag: Kl. 8-15

Tirsdag: Kl. 8-15

Onsdag: Kl. 8-12

Torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-13