Hvis du er bosat i Holstebro, Struer eller Lemvig kommune, kan du blive henvist til psykiatrisk behandling i dit eget hjem som et alternativ til indlæggelse.

Om teamet

I Psykiatrisk Akut Ambulant Team i Holstebro kan vi tilbyde dig ekstra hjælp og støtte hjemme hos dig selv, hvis du er over 18 år, og har svære psykiske problemer. Et forløb hos os er typisk et alternativ til indlæggelse, eller et tilbud til dig, som er blevet udskrevet fra et af vores sengeafsnit.

For at blive tilbudt behandling hos os, skal du bo i enten:

  • Holstebro Kommune
  • Struer Kommune
  • Lemvig Kommune.

Du kan komme i et forløb hos os, hvis du har en henvisning fra:

  • Din egen læge
  • Din egen psykolog
  • Et andet sted i psykiatrien.

Vi kommer ud til dig i dit eget hjem i stedet for at indlægge dig.

For at vi kan behandle dig i eget hjem, skal du være indstillet på at samarbejde om din behandling. Det er også vigtigt, at du reagerer, hvis du får det dårligt og har behov for at blive indlagt.

Vi sætter forløbet hurtigt i gang, og det varer typisk fire til seks uger.

Vores team består af sygeplejersker og en behandlingsansvarlig læge. Det er kun sygeplejerskerne, der kommer ud og behandler dig i dit eget hjem. Lægen har det lægefaglige ansvar og er i dialog med sygeplejerskerne, så du får den rette behandling.

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Psykiatrisk Akut Ambulant Team er en del af et samarbejde mellem Regionspsykiatrien Gødstrup og Holstebro, Lemvig og Struer kommune. Du kan derfor også læse mere om behandlingstilbuddet på hjemmesiden for Psykiatrien i Nordvest.

Dit besøg

Vi kommer hjem til dig og holder den første samtale. Her deltager to af vores sygeplejersker. Det vil som regel være de samme to, der er dine kontaktpersoner i forløbet.

Det første hjemmebesøg sker i hverdagene. Til de næste samtaler er det for det meste kun én af dine kontaktpersoner, der deltager.

Vi tilpasser din behandling specielt til dig. Typisk aftaler vi, at vi kommer ud til dig én til to gange om ugen. 

Dine kontaktpersoner følger dig tæt gennem hele dit forløb. Hvis du får behov for behandling et andet sted end i dit eget hjem, er der flere muligheder:

Dine kontaktpersoner vil løbende tale med dig om, hvordan du har det, og hvilken behandling der er bedst for dig.

Vi laver sammen en plan for, om du skal gå til opfølgende behandling. Det gør vi, inden du afslutter dit forløb. Det kan f.eks. være:

  • Hos egen læge
  • I et af vores teams i psykiatrien.

Til pårørende

Vi ønsker et godt samarbejde med dig som pårørende i hverdagen, da det har stor betydning for behandlingen. Du er en vigtig ressource, da du kender patienten godt og også vil være en del af patientens liv efter behandlingen.

Du kan være en støtte for patienten, og du kan hjælpe os ved at fortælle, hvordan patienten plejer at være i gode perioder.

Det er også vigtigt for os, at du føler dig tryg ved behandleren og den plan, der bliver lagt.

Vi kan dog kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi dog stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Kontakt

Telefon

9611 5080

Telefontid

Alle dage: Kl. 8-22

Send mail via borger.dk

Adresse

Akut Ambulant Team

Center for Sundhed

Psykiatrien i Nordvest

Stationsvej 35

7500 Holstebro

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp