Hvis du har begået kriminalitet, kan Anklagemyndigheden anmode om, at du får lavet en mentalundersøgelse i Retspsykiatrisk Klinik i Skejby.

Retspsykiatrisk Klinik i Skejby laver mentalundersøgelser på dig, som er sigtet for alvorlig personfarlig kriminalitet, hvis:

 • du tidligere har været i psykiatrisk behandling eller der i øvrigt er grund til at formode, at du er sindssyg eller mentalt retarderet 
 • vi formoder, at din mentale tilstand afviger fra det normale, f.eks. på grund af typen af kriminalitet
 • du kommer i forvaring, f.eks. på grund af flere tilfælde af voldtægt eller røveri.

En mentalundersøgelse kan også være relevant i andre tilfælde.

Resultaterne fra mentalundersøgelsen bliver skrevet i din mentalerklæring. Domstolen bedømmer ud fra erklæringen, om du er egnet til at få en almindelig straf eller om du f.eks. skal i psykiatrisk behandling.

En mentalundersøgelse er ikke et led i patientbehandling.

Sådan foregår en mentalundersøgelse

Din mentalundersøgelse i Retspsykiatrisk Klinik kan foregå enten:

 • uden indlæggelse, hvor du som sigtet er på fri fod
 • når du er varetægtsfængslet og evt. er surrogatanbragt på et psykiatrisk sengeafsnit.

Hvor foregår undersøgelsen?

Din undersøgelse foregår som udgangspunkt hos os i Skejby. Når du ankommer, skal du henvende dig i receptionen.

I sjældne tilfælde kan undersøgelsen foregå uden for klinikken, f.eks. på dit bosted, hvis der er særlige grunde til, at du ikke kan komme til undersøgelse her.

Hvad består mentalundersøgelsen af?

Mentalundersøgelsen består af:

 • oftest en indledende samtale med en socialrådgiver, hvor vi bl.a. taler om din:
  • Opvækst
  • Skolegang
  • Familie
  • Økonomi
  • Hvordan din hverdag ser ud lige nu.
 • en eller flere samtaler med en psykiater (speciallæge i psykiatri), hvor vi f.eks. taler om:
  • hvordan du har det psykisk
  • hvorvidt du har symptomer, problemer med misbrug eller andet
  • hvordan du havde det på gerningstidspunktet
  • om du tidligere har begået kriminalitet.

De enkelte samtaler foregår mellem dig og socialrådgiveren/psykiateren. Hvis du har en pårørende, kontaktperson eller støtteperson, kan de i særlige tilfælde sidde med i undersøgelseslokalet. Det er dog kun, hvis du ønsker det, og efter aftale med personalet.

Derudover vil der ofte være behov for en psykologisk undersøgelse ved en psykolog, hvor vi bl.a. laver test af din:

 • Opmærksomhed
 • Koncentration
 • Hukommelse
 • Personlighed

Psykiateren afgør, om der er behov for den psykologiske undersøgelse.

Hovedparten af undersøgelserne gennemføres inden for 6-8 uger fra første samtale. Som en del af mentalundersøgelsen indhenter vi også oplysninger fra f.eks. sundhedsmyndigheder eller din hjemkommune.

Psykiateren har ansvaret for konklusionen på din mentalerklæring.

Hvis du bliver forhindret i at møde

Du skal huske at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op. Hvis du vælger at udeblive flere gange, returnerer vi din sag til anklagemyndigheden. De kan få en kendelse ved retten om, at du skal have lavet en mentalundersøgelse under indlæggelse.

Aktindsigt

En mentalerklæring er en del af en straffesag. Derfor er den ikke umiddelbart underlagt reglerne om aktindsigt. Når din sag er afsluttet af retten, kan du anmode om aktindsigt i mentalerklæringen hos politidirektøren i den politikreds, der har behandlet sagen.

Til pårørende

De enkelte samtaler foregår uden dig som pårørende. I særlige tilfælde kan du efter aftale med psykiateren sidde med i undersøgelseslokalet. Det er dog kun, hvis den, du er pårørende til, ønsker det.

Du kan også få aktindsigt i mentalundersøgelsens konklusion. Det kræver dog igen, at den, du er pårørende til, ønsker det.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Find vej

Adresse og kort

Klik på billedet for at se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder (via www.m.rm.dk)

Retspsykiatrisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Tyge Søndergaards Vej 26

Indgang L

8200 Aarhus N

Kontakt

Telefon

7847 2640

Telefontid

Hverdage: Kl. 8-15 (Fredag: Kl. 8-14.30)

Send mail via borger.dk

Adresse

Retspsykiatrisk Klinik

Retspsykiatrisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Tyge Søndergaards Vej 26, Indgang L

8200 Aarhus N

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp