Om sengeafsnittet

På Sengeafsnit 5 for Skolebørn udreder og behandler vi børn i alderen 7-13 år med svære psykiske vanskeligheder. Det kan f.eks. være børn, som har: 

 • ADHD
 • Angst
 • Autisme
 • Depression
 • OCD
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser.

Du kan læse mere om psykiske diagnoser hos børn her.

Hos os bliver du typisk indlagt, hvis du allerede er i gang med et forløb i Psykiatrisk Klinik for Skolebørn. Sengeafsnittet ligger i Viborg og har ni døgnpladser, hvor du har eget værelse med toilet og bad.

Sengeafsnittet har også en dagligstue, spisestue, køkken og forskellige aktivitetsrum.

På afsnittet vil du bl.a. møde:

 • Sygeplejersker
 • Pædagoger
 • Psykologer
 • Læger.

Der er også tilknyttet en socialrådgiver. Afsnittet har to faste vågne nattevagter.

Vi arbejder miljøterapeutisk på afsnittet. Det betyder, at du bliver en del af en hverdag og et miljø, som kan hjælpe dig med at få det bedre.

Hverdagen på Sengeafsnit 5

Du vil gå i skole og deltage i fritidsaktiviteter i afsnittet. Skolen ligger på etagen under sengeafsnittet og er en del af Nordre Skole. Nogle gange skal du også til undersøgelser i løbet af dagen.

Alle børn på afsnittet deltager også i forskellige fælles aktiviteter. Vi laver f.eks. kreative aktiviteter og holder filmaften.

Skole og aktiviteter varer ikke hele dagen. Du får også pauser og tid til dig selv.

Du kommer på afsnittet mandag morgen og tager hjem igen fredag for at holde weekend. Det kan dog ske, at enkelte børn også er her i weekenden. Her vil du blive flyttet til et Sengeafsnit 1 for Skolebørn i Skejby

Dit besøg

Inden vi indlægger dig, bliver du og dine forældre indkaldt til en forsamtale. Her fortæller vi om hverdagen i afsnittet og giver en rundvisning.

Vi aftaler til den konkrete indlæggelsesdag med dig til forsamtalen. 

Du får udleveret vores husorden med oplysninger og regler, som har stor betydning for vores fælles dagligdag. Afsnittet skal være et rart sted at være for alle, og derfor er det vigtigt, du læser og følger husordenen. Du kan finde vores husorden her. Vi hjælper dig selvfølgelig, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget.

Du skal huske at medbringe:

 • Sundhedskort
 • Skolebøger
 • Evt. medicin
 • Tøj
 • Hjemmesko
 • Regntøj
 • Sovedyr
 • Evt. småting, plakater eller billeder til værelset.

Du må gerne tage mobil, iPad og/eller bærbar computer med. Dine kontaktpersoner laver en aftale med dig om, hvornår og hvor længe du må bruge tingene.

Under indlæggelse

Du får faste kontaktpersoner, som følger dig gennem hele din indlæggelse. Dine faste kontaktpersoner vil også være i løbende kontakt med dine forældre og/eller andre pårørende.

Du får også tilknyttet en psykolog og en speciallæge, som du kommer til at hilse på en af ​​de første dage. Speciallægen er den, der overordnet er ansvarlig for din behandling. 

Efter indlæggelse

Vi holder er møde med dine forældre, din skole og andre samarbejdspartnere, inden du bliver udskrevet. Her taler vi med dem om, hvordan de bedst kan hjælpe dig, når du kommer hjem til din hverdag igen.

På sengeafsnittet hænger vi hilsner op til de fremtidige børn. Her kan du se nogle af de hilsner, som tidligere patienter har skrevet:

"Det bedste ved at have været indlagt her i Viborg er, at jeg har fået en mega god ven. Her er meget at lave og hyggeligt at være." - pige, 8 år

"Det var svært i starten, men det endte med at gå fint til sidst. Man kunne lave mange ting. Vi hyggede os. Mange søde voksne og børn." - pige, 13 år

"Det bedste har været klovnene og krearummet. Det har været sjovt og dejligt at være her. Jeg kommer til at savne det hele." - pige, 9 år

"Jeg skulle ønske, at jeg kunne have været her i længere tid." - dreng, 10 år

"Det har været dejligt, at man altid kunne spørge de voksne om hjælp og at de voksne altid lytter til en! Det bedste ved at have været her, er når vi var på tur!" - pige, 13 år

 

Patientvejledninger

I sengeafsnittet har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Vi ønsker et tæt samarbejde med dig/jer som forældre eller andre pårørende. Det har stor betydning, at du deltager aktivt ved møder, familiesamtaler og aktiviteter i afsnittet.

Du skal derfor forvente at have behov for at holde fri fra arbejde i forbindelse med aktiviteter og samtaler på afsnittet. 

Vi vil gerne have kendskab til jeres erfaringer med barnet gennem dets opvækst. Det sikrer den bedst mulige behandling og undersøgelse af barnet. Vi er selvfølgelig også meget interesserede i jeres syn på barnets udfordringer.

Du kan læse mere om undersøgelse og behandling af dit barn i vores information til jer og jeres barn.

Vi tilbyder også undervisning til jer som forældre:

Læs også vores gode råd og vejledning til jer som forældre, når dit barn det svært.

Er du forælder til et barn med handicap, kan du finde hjælp Social- og Boligstyrelsens Guide til hjælp og støtte – Forældre til børn med handicap.

Besøg i afsnittet

Som udgangspunkt er forældre ikke medindlagt. Ved forsamtalen og løbende gennem indlæggelsen taler vi sammen om, hvor meget og hvordan forældre og andre pårørende er sammen med barnet i afsnittet.

Du skal aftale besøg med personalet, da vi tager hensyn til andre planlagte aktiviteter og undersøgelser.

Besøgende skal melde deres ankomst til personalet og fortælle, når de tager hjem igen. Det er sådan, vi bedst tager os af og hjælpe jeres barn med besøget.

Efter indlæggelse

Når jeres barn ikke længere skal være indlagt, holder vi et netværksmøde med jer som forældre og andre samarbejdspartnere. Det kan være:

 • Skolen
 • Socialforvaltningen
 • PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

På netværksmødet kommer vi med anbefalinger til, hvilken støtte jeres barn har brug for fremadrettet.

Vi vil gerne sikre en god overgang mellem indlæggelse og udskrivning. Derfor har vi et behandlingstilbud, der hedder Tværfaglig Udgående Funktion (TUF). Du kan læse mere om TUF her.

Find vej

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

Sengeafsnit 5 for Skolebørn

Søndersøparken 15

8800 Viborg

Kontakt

Telefon

7847 3630

Telefontid

Sengeafsnit 5 er bemandet døgnet rundt på hverdage fra mandag kl. 7 til fredag kl. 15.

Weekender og helligdage er afsnittet lukket.

Send mail via borger.dk

Adresse

Sengeafsnit 5 for Skolebørn

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

Søndersøparken 15

8800 Viborg

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp