Om sengeafsnittet

En indlæggelse på en særlig plads i Sengeafsnit 6 i Skejby er et frivilligt rehabiliteringsforløb.

Vi behandler dig, som er over 18 år og er udfordret af:

 • Svær psykisk sygdom
 • Udadreagerende og uforudsigelig adfærd
 • Gentagne indlæggelser
 • Afbrudte behandlingsforløb
 • Misbrug og/eller dom til behandling.

På Sengeafsnit 6 i Skejby har vi 16 pladser. Dit ophold på en særlig plads varer normalt mellem 6-12 måneder.

Udover almindelig psykiatrisk behandling tilbyder vi:

 • En socialfaglig indsats
 • En rehabiliterende indsats
 • Misbrugsbehandling.

Sådan får du en særlig plads

For at blive indlagt på afsnittet, skal du have en henvisning fra enten:

 • Din kommunale myndighedsrådgiver
 • Afdelingsledelsen i Afdeling for Psykoser.

Vi tager din henvisning op i Visitationsforum. Her tager en række udvalgte personer stilling til, om en særlig plads er relevant for dig. Medlemmerne i Visitationsforum er:

 • En repræsentant fra kommunen eller psykiatrien (afhængigt af din sag)
 • En speciallæge
 • En socialfaglig konsulent
 • En repræsentant fra Sengeafsnit 6
 • En repræsentant fra Kriminalforsorgen, hvis du er idømt en retslig foranstaltning.

Hverdagen på afsnittet

Mens du er indlagt, kan du bruge afsnittets forskellige faciliteter:

 • Opholdsstue med tv
 • Gårdhave
 • Motionsredskaber.

I løbet af din indlæggelse har du mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. De kan forbedre din evne til at mestre din hverdag. Det kan f.eks. være:

 • Film
 • Gåture
 • Kreative aktiviteter
 • Madlavning
 • Musikterapi
 • Spil
 • Sport
 • E-sport.

Vi tager altid højde for dine behov og interesser. Du kan blive en del af et fællesskab, men aktiviteterne kan også foregå én til én.

Afsnittet er låst af hensyn til dig og de andre patienter. Alle er her dog frivilligt.

Din indlæggelse

Før indlæggelse

Din indlæggelse foregår ofte i samarbejde med din myndighedsrådgiver fra kommunen.

Når du bliver indlagt hos os, får du information om vores afsnit og den behandling, vi tilbyder dig. Du får udleveret vores husorden, som det er vigtigt, at du læser og følger. Vi vil gerne gennemgå husordenen med dig og svare på spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du kan finde husordenen her.

Kontakt sengeafsnittet, hvis du vil vide, hvad du kan tage med på sengeafsnittet under din indlæggelse.

Under indlæggelse

Når du bliver indlagt på afsnittet, bliver du budt velkommen af en:

 • Læge
 • Sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent.

De fortæller dig mere om, hvad du kan forvente af din indlæggelse og hjælper dig til rette.

Du får herefter tilknyttet et team, der består af forskellige faggrupper. Det kan f.eks. være:

 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Pædagoger.

Sammen med dig laver vi løbende en status på dit forløb, som vi sender til kommunen. Én gang om måneden taler vi med dig og din sagsbehandler om, hvordan det går med dig.

Din behandling hos os

Vi tilpasser så vidt muligt din behandling i samarbejde med dig og gerne dine pårørende. Vi inddrager kun dine pårørende, hvis du siger ja til det.

Din behandling kan bestå af:

 • Samtaler med læge og sygeplejerske/social- og sundhedsassistent
 • Undervisning i din sygdom
 • Medicin
 • Samtaler og samarbejde med dine pårørende
 • Andre aktiviteter.

Du planlægger sammen med os og kommunens myndighedsrådgiver, hvilke mål vi skal arbejde hen imod.

I den første tid vil du få mulighed for at falde lidt til ro, hvis du kommer fra en kaotisk hverdag. Det giver dig et pusterum. Du får dermed overskud til at arbejde med de ting, der udfordrer dig.

Vi inddrager dig gennem hele forløbet

Vi vil gerne hjælpe dig, så du får et godt og værdigt liv. Vi lytter til, hvad du ser som vigtigt i livet og gerne vil opnå i dit forløb hos os.

Du bliver inddraget fra start og er med til at træffe beslutninger om dit forløb. Du skal se forløbet som en mulighed for at komme videre i livet. Det bedste udgangspunkt for din rehabilitering er, når du er motiveret for at samarbejde med os i forhold til dine udfordringer.

Efter indlæggelse

Vi laver sammen en plan for, hvad der skal ske efter din indlæggelse. Det kalder vi en udslusningsplan. Planen laver vi, før vi udskriver dig. Ofte vil du fortsætte din behandling et andet sted:

 • I en af vores klinikker i psykiatrien
 • Dit bosted
 • Hos din egen læge.

Det kan føles som en stor omvæltning at skulle vende tilbage til din hverdag igen. Her kan du læse om andres oplevelser med at blive udskrevet og få gode råd i forbindelse med din udskrivelse.

Patientvejledninger

I sengeafsnittet har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for patienten og en god samarbejdspartner for personalet. 

Du vil derfor ofte blive inviteret med til samtaler hos os. Vi tilbyder også samtaler med dig alene.

Vi er opmærksomme på dig, dine ressourcer og den situation, du som pårørende står i.

Det er ikke sikkert, at patienten har lyst til, at du er involveret i behandlingen. I det tilfælde er vi nødt til at respektere deres ønske og kan ikke fortælle om behandlingen.

Du er dog altid velkommen til at ringe til os og fortælle om din oplevelse af patientens sygdom. Hvis de ikke ønsker at inddrage dig, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Vær opmærksom på at behandleren har journalpligt – også når du ringer.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Besøg

Du er som pårørende velkommen til at komme på besøg. Besøg skal foregå på værelset.

Der er ikke faste besøgstidspunkter på afsnittet. Besøg kan foregå alle ugens dage indtil kl. 21.30.

Du skal aftale med personalet, hvis du ønsker andre aftaler om besøg.

Du må gerne have en lille gave med f.eks. blomster eller chokolade.

Find vej

Adresse og kort

Klik på billedet for at se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder (via www.m.rm.dk)

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Kontakt

Telefon

7847 1750

Telefontid

Sengeafsnit 6 er bemandet døgnet rundt, så du kan altid ringe til os.

Send mail via borger.dk

Adresse

Sengeafsnit 6 (De Særlige Pladser)

Afdeling for Psykoser

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp