Behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland arbejder med at fremme og sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Målet er at medarbejderne trives, og at de finder en rimelig balance mellem vilkår og forventninger i arbejdet, samt mellem arbejdsliv og privatliv.
 
Vi lægger stor vægt på, at de ansatte skal kunne føle sig trygge hver dag på arbejde. Derfor kommer alle nyansatte på kursus i konflikthåndtering, og der følges automatisk op på disse kompetencer.

Ledere og medarbejdere skal hele tiden i fællesskab udvikle arbejdsmiljøet som en naturlig del af hverdagens opgaver. Som redskaber til dette anvendes blandt andet: 

  • Arbejdspladsvurdering
  • Trivselsmåling
  • Medarbejderudviklingssamtaler

I psykiatrien arbejder vi naturligvis ud fra Region Midtjyllands tre værdier:

  • Dialog
  • Dygtighed
  • Dristighed