Behandlingspsykiatrien leverer ydelser af høj faglig kvalitet, med fokus på bruger- og pårørendetilfredshed. Vores mål er, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til løsning af opgaverne. Derfor vægter vi kompetenceudvikling højt, både på afdelings-, afsnits- og individniveau.

Kursus i konflikthåndtering er obligatorisk for alle nyansatte medarbejdere, og der følges systematisk op på dette. Kursets indhold afhænger af de opgaver, som medarbejderen varetager.

Kompetenceudvikling af medarbejderne kan i øvrigt ske på mange måder:

  • Deltagelse i kurser, internt eller eksternt
  • Sidemandsoplæring ved en kollega
  • Praktik i en anden afdeling eller et andet afsnit
  • Jobrotation
  • E-læring
  • Formaliserede uddannelsesforløb

Læs mere om uddannelse i psykiatrien her (via fanen Uddannelse og Karriere).

For at sikre medarbejderne relevant kompetenceudvikling, laver hver afdeling årligt en plan for, hvilke udviklingstiltag, der skal prioriteres i det kommende år – til gavn for patienterne, afdelingen og for den enkelte medarbejder. 

Gert Pilgaard Christensen, direktør 

”Det er vigtigt, at medarbejderne i Psykiatri og Social har de bedst mulige kvalifikationer til løsning af opgaverne. 

For at sikre dette er et tværfagligt og fagligt inspirerende læringsmiljø en nødvendighed i hele organisationen”.