Translational Neuropsychiatry Unit (TNU) er en forskningsenhed under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. TNU viderefører den grundvidenskabelige forskning, som fandt sted i det tidligere Center for Psykiatrisk Forskning.

Læs mere om TNU på vores hjemmeside www.tnu.au.dk