Retspsykiatrisk forskningsenhed arbejder med projekter indenfor:

  • diagnosticering
  • behandling
  • risikohåndtering
  • sygepleje

Vi udfører klinisk og epidemiologisk forskning, herunder registerforskning.
Nedenfor ses korte præsentationer af nogle af vores igangværende forskningsprojekter.

Psykisk afvigende lovovertrædere (PAK)

Dette forskningsprogram omfatter flere forskningsprojekter. De fleste af de projekter, der indgår i dette forskningsprogram, tager udgangspunkt i en undersøgelse af 2300 mentalundersøgte personer.

Formålet er blandt andet at undersøge:

  • Forekomst af og risikofaktorer for kriminelt og sygdomsmæssigt recidiv blandt mentalundersøgte personer
  • Forekomst af og risikofaktorer for kriminelt recidiv og sygdomsmæssigt blandt undergrupper af mentalundersøgte personer (for eksempel behandlingsdømte ,voldsdømte, sædelighedskriminelle, personer med anden etnisk baggrund end dansk)
  • Forekomst af dødelighed og dødsårsag blandt retspsykiatriske patienter
  • Viktimisering blandt retspsykiatriske patienter
  • Validering af HCR-20, HCR:V3, PCL-R

Forskningsprojektet er støttet af Sundhedsvidenskabelig Forskningsråd og Sygekassernes Helsefond.

§ 69-survey - en landsdækkende retrospektiv followup-undersøgelse

Projektets hovedformål er at fremskaffe viden om personer omfattet af straffelovens § 69 blandt andet med henblik på henvisende instans, kriminalitet, psykopatologi, misbrug, sanktion samt ændringer i disse forhold over en fem-årig periode.

Der tages udgangspunkt i en landsdækkende undersøgelse vedrørende 660 personer, der er blevet mentalundersøgt i 2003 eller 2008 ved ét af de fire centre i Danmark, der udfærdiger mentalundersøgelser, og som er fundet omfattet af straffelovens § 69.

Projektet laves i samarbejde med de øvrige tre centre, der laver mentalundersøgelser i Danmark.

Reduktion af vold ved brug af strukturerede risikovurderingsmetoder blandt retspsykiatriske patienter

Denne undersøgelse har til formål at teste, hvorvidt strukturerede risikovurderingsmetoder kan vurdere og reducere risikoen for at begå vold blandt  patienter, som har fået dom til behandling på Retspsykiatrisk Afdeling, AUH.

Forskningsprojektet er støttet af Trygfonden.

Anvendelse af strukturerede risikovurderinger ved forebyggelse af tvang i retspsykiatrien

Projektets formål er at undersøge, om implementeringen af strukturerede risikovurderinger på Retspsykiatrisk Afdeling, har mindsket anvendelsen af tvangsforanstaltninger i retspsykiatrien.

På baggrund af gennemgang af behandlings/plejeplaner samt journaler vil der endvidere være en systematisk undersøgelse af personalets anvendelse af Brøset Violence Checklist (BVC) til at nedbringe anvendelsen af tvang overfor indlagte  retspsykiatriske patienter på afdelingen. Projektet er under forberedelse.

Risikovurderinger af sædelighedskriminelle – forsøgs- og visitationsordningen

Projektets formål er at afprøve risikovurderingsredskaberne SVR-20 og HCR-20 i forhold til vurdering af sædelighedskriminelles risiko for recidiv til fornyet kriminalitet.

Der tages udgangspunkt i en landsdækkende undersøgelse foretaget i forbindelse med Justitsministeriets forstærkede indsats overfor sædelighedskriminalitet.

Projektet laves i samarbejde med Ellids Kristensen og Tommy Lillebæk, Sexologisk Klinik, Rigshospital, København.