På denne side findes information vedrørende forskning i Retspsykiatrisk Afdeling.

Som en del af AUH Psykiatrien udfører Retspsykiatrisk Afdeling også forskning og kvalitetsudvikling.

Det langsigtede mål for vores forskning i retspsykiatri er at producere ny og central viden, der kan forbedre arbejdet med retspsykiatriske patienter inden for:

  • diagnosticering
  • behandling
  • risikohåndtering
  • sygepleje

Målet er øget viden, der kan forbedre behandlingen af retspsykiatriske patienter og mindske risikoen for sygdomsmæssigt eller kriminelt recidiv samt øge livskvaliteten for patienten.

Retspsykiatrisk forskningsenhed

Retspsykiatrisk forskningsenhed er etableret i 2012 med henblik på at udvikle et forskningsmiljø på Retspsykiatrisk Afdeling og for at styrke den igangværende forskning.

Forskningsenheden skal hjælpe afdelingen til at relevante forskningsresultater og evidensbaseret viden bruges i udredning, pleje og behandling af patienterne.

Indtil videre består enheden af en læge, to psykologer, en sygeplejerske og en forskningssekretær - alle på deltid.

Kontakt

Retspsykiatrisk forskningsenhed 
Afdeling for Retspsykiatri
Retspsykiatrisk Ambulatorium

Tlf: 7847 2717
Fax: 7847 2643
Mail: erjaahon@rm.dk

Trine Arngrim
Ledende overlæge
Mail: trinarng@rm.dk 
Tlf: 7847 2502

Mette Daae Krøyer
Oversygeplejerske
Mail: mettkroe@rm.dk
Tlf: 7847 2501

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden:

Jens Krag
Webredaktør
Mail: jekrag@rm.dk