På denne side findes information vedrørende forskning i Retspsykiatrisk Afdeling.

Som en del af AUH Psykiatrien udfører Retspsykiatrisk Afdeling også forskning og kvalitetsudvikling.

Det langsigtede mål for vores forskning i retspsykiatri er at producere ny og central viden, der kan forbedre arbejdet med retspsykiatriske patienter inden for:

  • diagnosticering
  • behandling
  • risikohåndtering
  • sygepleje

Målet er øget viden, der kan forbedre behandlingen af retspsykiatriske patienter og mindske risikoen for sygdomsmæssigt eller kriminelt recidiv samt øge livskvaliteten for patienten.

Retspsykiatrisk forskningsenhed

Retspsykiatrisk forskningsenhed er etableret i 2012 med henblik på at udvikle et forskningsmiljø på Retspsykiatrisk Afdeling og for at styrke den igangværende forskning.

Forskningsenheden skal hjælpe afdelingen til at relevante forskningsresultater og evidensbaseret viden bruges i udredning, pleje og behandling af patienterne.

Indtil videre består enheden af en læge, to psykologer, en sygeplejerske og en forskningssekretær - alle på deltid.

Mød en forsker: Christian 

Christian er forskningssygeplejerske i Retspsykiatrien og er igang med et projekt, der undersøger effekten af at tilknytte en almen praktiserende læge til de Retspsykiatriske afsnit. Mød ham her.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.