Er du læge og interesserer du dig for både klinik og forskning - har du interesse for psykiatri?

Vil du være med til at skabe sammenhæng mellem klinisk arbejde og forskning i delt stilling som forsker og kliniker ved Regionspsykiatrien Vest?
 
I Regionspsykiatrien Vest vil vi sikre sammenhæng imellem det kliniske arbejde og forskning, og vi søger derfor en medarbejder til en delt stilling (50/50) som forsker i Psykiatrisk Forskningsenhed Vest og kliniker i Ambulant regi i Herning.
Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Stillingsopslaget er ikke længere tilgængeligt. Du er dog velkommen til at kontakte sekretariatsleder Jan Rosenbjerg Albertsen, hvis du er interesseret i en forskerstilling.

April 2018

Artikel udgivet:

Genetic Insights from a Molecular Pathway Analysis on Two Independent Samples of Autistic Patients

Forskningsleder Antonio Drago og sygeplejestuderende Simone K. Rasmussen har fået udgivet en artikel om genernes rolle i udviklingen af autisme.

Du kan finde og læse hele artiklen her

 

Artikel udgivet:

A molecular pathway analysis informs the genetic risk for arrhythmias during antipsychotic treatment.

Ph.d.-studerende Ellen Kure Fischer og overlæge Antonio Drago har fået udgivet artiklen med ovenstående titel om genetisk risiko for arrytmier under antipsykotisk behandling. Du kan finde og læse hele artiklen på PubMed.com

Artikel udgivet: 

Insight gained from genome-wide interaction and enrichment analysis on weight gain during citalopram treatment

Ph.d.-studerende Henrik Thyge Corfitsen og overlæge Antonio Drago har fået udgivet artiklen med ovenstående titel om genernes indvirkning på vægtøgning under depressionsbehandling med Citalopram. Du kan finde og læse hele artiklen på PubMed.com

Artiklens abstract:

Weight gain is a possible side effect of the pharmacological antidepressant treatments. Defining antidepressant prescriptions based on personal genetic makeups would decrease the risk of weight gain and increase the quality of the current antidepressant pharmacological treatments. 643 depressed, citalopram treated individuals with available clinical and genome-wide genetic information were investigated to identify the molecular pathways associated with weight gain. 111 individuals experienced weight gain during citalopram treatment.

insight gained from genome-wide interaction and enrichment analysis on weight gain during citalopram treatment. Henrik Thyge Corfitsen. Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Regionspsykiatrien Vest

 

The axon guidance (p.adjust=0.005) and the developmental biology pathway (p.adjust=0.01) were enriched in variations associated with weight gain. The developmental biology pathway includes molecular cascades involved in the regulation of beta-cell development, and the transcriptional regulation of white adipocyte differentiation.

A number of variations were harbored by genes whose products are involved in the synthesis of collagen (COL4A3, COL5A1 and ITGA1), activity of the thyroid-hormones (NCOR1 and NCOR2), energy metabolism (ADIPOQ, PPARGC1A) and myogenic differentiation (CDON).

A molecular pathway analysis conducted in a sample of depressed patients identified new candidate genes whose future investigation may provide insights in the molecular events that drive weight gain during antidepressant treatment.

Oktober 2017

 

Posterpræsentation til World Congress of Psychiatry

Fra d. 8.-12. oktober var der WPA Congress (World Congress of Psychiatry) i Berlin, hvor læge og ph.d.-studerende Ellen Kure Fischer deltog fra Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. En stor del af oplæggene blev holdt på tysk, hvilket muligvis var årsagen til, at Ellen Fischer kun mødte en enkelt anden dansker dernede. Hun fortæller om konferencen: "Jeg havde en poster med, og onsdag fik jeg udløst spændingen og holdt mit oplæg (ikke på tysk, dog!). Det gik rigtigt godt.

 WPA 2017 i Berlin. Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Regionspsykiatrien Vest . Ellen Kure Fischer

Medicinal-industriens stande var bl.a. præget af flere tyske firmaer, der leverede kit til DNA-testning mhp. optimering af antidepressiv testning. Det lød umiddelbart interessant ift. vores forskning, så jeg har taget materialet med hjem, så det bliver spændende at kigge lidt mere på. Desuden var Janssen på banen med deres nye injektions-præparat til at behandle skizofreni med, som kun skal injiceres 4 gange/år.

Af oplæggene må et oplæg om psykiateres roller i filmhistorien fremhæves. De havde inddelt "film-psykiatere" i 4 forskellige roller: The Good, The Evil, The Awesome and The Horny. Desuden hørte jeg den amerikanske forsker professor Christoph Correll fortælle om state-of-the-art behandling af skizofreni - et meget skarpt oplæg også."

Ellen Fischers ph.d.-projekt hedder "Cognition and Weight Gain in Antidepressant Treatment" og laves i samarbejde med farmaceut Henrik Thyge Corfitsen. Læs en kort beskrivelse af deres projekt. 

Oktober 2017

 

Psykiatrisk Forskningsenhed til ECNP 2017

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest til ECNP 2017. Regionspsykiatrien Vest

Konferencen European College of Neuropharmacology (ECNP) 2017 fandt i år sted d. 2.-5. september ved kongrescenteret Palais des Congrès de Paris i Paris. Deltagende fra Psykiatrisk Forskningsenhed Vest var Antonio Drago, Henrik Corfitsen og de to sygeplejerskestuderende Betina Krantz og Simone Rasmussen. Forskningsenheden kunne i år præsentere noget af det forgangne års arbejde i form af de to posters: ”Does genetics of obesity overlap with pharmacogenetics of antipsychotic induced weight gain? A molecular pathway analysis” & ”Genes involved in the genetics of ADHD are enriched in mutations associated with verbal memory in schizophrenia”. Konferencen bød på megen ny viden indenfor behandling af psykose og affektive lidelser, dels med nye lægemidler og dels med kombinationer af nuværende lægemidler. 

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest til ECNP 2017. Regionspsykiatrien Vest. Henrik Thyge Corfitsen, Antonio Drago, simone Kammersgaard Rasmussen, Betina Krantz

September 2017

 

Forskningsdagen i Herning

Forskningsdagen i Herning er en dag, hvor alle ansatte i Hospitalsenheden Vest samt Regionspsykiatrien vest har mulighed for at præsentere deres forskning internt for de andre forskningsmiljøer. Forskningsdagen blev i år afholdt d. 24. august og ligesom sidste år, i de pæne omgivelser ved MCH Herning Kongrescenter. Dagen blev åbnet af Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, og programmet startede derefter med præsentationer.

 Præsentation af Ellen Kure Fischer ved Forskningens dag, HEV. Psykiatrisk forskningsenhed Vest, Regionspsykiatrien Vest

Igen i år var Psykiatrisk forskningsenhed Vest stærkt repræsenteret ved forskningsdagen. Ellen Fischer fik som den anden oplægsholder på dagen, lov til at præsentere noget af enhedens arbejde fra det forgangne år ved en flot præsentation. Hun præsenterede forskningsresultater, der viste en mulig genetisk sammenhæng mellem antipsykotisk behandling og risikoen for arythmier. Forskningsenheden kunne endvidere præsentere fire flotte posters af Ellen Fischer, Henrik Corfitsen og Michael Pedersen. Dagen blev afsluttet med fælles middag om aftenen og overdragelse af dagens oplægs- og posterpriser.

August 2017

 

App mod selvmord skal afprøves i Herning

Regionspsykiatrien Vest har fået bevilliget godt 800.000 kr. over de næste tre år til at undersøge om vi kan finde en mobilløsning der kan imødekomme selvmordstruede personer. Pengene er bevilliget af Sundhedsstyrelsens satspulje. Ph.d.-studerende Henrik Corfitsen udtaler "Vi vil til at starte med lave et review på hvilke løsninger der i dag findes til mobilen, hvilke instrumenter der har vist sig at virke og derfra se om vi kan få lavet vores egen model og teste den." Projektet foregår i samarbejde med Center for selvmordsforebyggelse, behandlere samt nuværende og tidligere patienter. Projektet blev omtalt i Herning folkeblad d. 19/7 med artiklen "App mod selvmord skal afprøves i Herning" som du kan læse her.

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, regionspsykiatrien udvikler app mod selvmord August 2017

 

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest i Prag

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest var flot repræsenteret til kongressen European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT), der i år fandt sted i Prag d. 24.-27. juni.

Henrik Thyge Corfitsen til EACPT 2017 i Prag. Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Regionspsykiatrien Vest.

Dels kunne enheden præsentere en poster med oral præsentation med titlen ”Developmental Biology moelecular pathways are enriched in both STAR_D and CATIE patients who gained excessive weight during treatment”, dels blev det til et 7 minutters oplæg i storsalen, hvor enheden kunne fremlægge de resultater som fremgik af artiklen ”Insight gained from genomewide interaction and enrichment analysis on weight gain during citalopram treatment”. Dette var Henrik Corfitsens første oplevelse som speaker ved en større international kongres. Præsentationerne forløb godt og på baggrund af fremlæggelserne, blev der oprettet nye forbindelser og networket. En særlig forbindelse fra en repræsentant fra Glaxo Smith Kline har givet adgang til nye genetiske data, som i øjeblikket bearbejdes i enheden med henblik på en senere udgivelse. Kongressen kunne ud over at bringe ny viden til enheden, samtidig markere Psykiatrisk Forskningsenhed Vest på verdenskortet. 

Henrik Thyge Corfitsen til EACPT 2017 i Prag. Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Regionspsykiatrien Vest.

August 2017

 

Vil du være vores nye kollega?

Forskningsenheden vokser og derfor søger vi nu 1-2 læger som nye ph.d.-studerende med funktioner og tilknytning til både forskning og klinisk arbejde med start ultimo 2017/primo 2018.

Er du læge og vil du som ph.d. studerende være med til at skabe sammenhæng mellem klinisk arbejde og forskning i psykiatrien? regionspsykiatrien Vest, Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

August 2017

 

Samarbejde mellem VIA Sygeplejeskolen og Psykiatrisk Forskningsenhed Vest giver flotte resultater

Bachelorprojekt mellem VIA Sygeplejeskolen og Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Et utraditionelt samarbejde imellem tre sygeplejestuderende og Antonio Drago fra Psykiatrisk Forskningsenhed Vest førte i slutningen af juni til tre bachelorgrader med flotte resultater. 

Ved siden af studierne på sygeplejeskolen VIA i Holstebro har Cecilie Dybdal Holm, Nanna Odgaard Amling og Mette Kvistgaard Christensen arbejdet frivilligt som forskningsassistenter for Antonio Drago. Drivkraften for de tre studerende har hele vejen igennem det hårde arbejde været at prøve kræfter med den videnskabelige artikel som en del af deres afsluttende bacheloropgave, og det er nu en realitet.

Bacheloropgaverne består af to dele, hvor første del er en videnskabelig artikel og anden består af kritisk refleksion over artiklens relevans for sygeplejen.

Nedenfor kan du læse resumé af to af de tre artikler. Du kan læse hele opgaven ved at klikke på artiklens titel.

 

Resumé af Cecilie Dybdal Holms' artikel: ”Unwanted Therapeutic Events in Clinical Practice. A role for the Sensory Modulation Strategy”


Det er en mulighed at anvende tvang, når en psykiatrisk lidelse kan resultere i skade. Følger af tvangsbehandling kan være traumer for både patient og personale. For at undgå dette anbefaler man at implementere strategier, der kan forebygge tvangssituationer.

Cecilie Dybdal Holm. Bæltefiksering i psykiatrien, Psykiatrisk Forskningsenhed Vest
Artiklen beskriver, hvordan, der igennem et systematisk review, er fundet frem til, hvilke metoder der kan implementeres i psykiatrien for at reducere tvang. 
På baggrund af dette har man fundet frem til Den Sensoriske Modulationsstrategi, som er baseret på specifikke aspekter af patienters sensitivitet for stimuli, og som er et værktøj til at reducere brugen af tvangsbehandling. Man har forinden analyseret på antal hændelser af...

  1. brugen af bælter for at mindske bevægelighed
  2. afsondrethed
  3. uønsket medicinsk behandling
  4. tvangsindlæggelse
  5. fortsat tvangsindlæggelse på et sengeafsnit

...for at finde ud af, hvordan denne nye strategi bedst anvendes. Der er udvalgt et sengeafsnit, hvor den sensoriske modulationsstrategi implementeres. Forinden er det undersøgt fra 2010-2016, hvordan antallet af tvangshandlinger har fordelt sig.

Det viser, at antallet af undersøgte hændelser ikke viser en tendens til forbedring over tid, det tyder på en stokastisk, kontrolleret men signifikant risiko for tvangsbehandling.

Dataene i artiklen udgør basis for et studie, omkring effekten af den sensoriske modulationsstrategi, til videre analyse.

Teknikken bag den Sensoriske Modulationsstrategi er beskrevet i artiklen, sammen med hvordan den implementeres på et sengeafsnit og den tilgængelige evidens, der findes af effekten.

 Cecilie Dybdal Holm, Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Sensorisk Profil, Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  

Resumé af Nanna Odgaard Amlings artikel ”Identification of biological and sociodemographic risk profile for unsuccessful “coming back to work” after a diagnosis of a psychiatric disorder”

 

Psykiske sygdomme har en kritisk indflydelse på samfundet, da det at få en psykiatrisk diagnose kan have stor betydning for produktivitetstab, langvarig sygefravær og arbejdsløshed. Ydermere har det stor betydning for den enkelte patient og dennes pårørende.

Nanna Odgaard Amling vende tilbage til arbejde efter psykisk sygdom Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Regionspsykiatrien Vest

Det er derfor relevant at udarbejde en risikoprofil, som kan identificere biologiske og sociodemografiske faktorer med henblik på at forebygge psykisk sygdom og give støtte til at komme godt tilbage til arbejdspladsen.

For at identificere disse faktorer blev der søgt på ”PubMed” med bestemte søgeord i bestemte kombinationer. De udvalgte artiklers bibliografi blev manuelt gennemsøgt for at finde yderligere materiale. De inkluderede artikler var:

  1. skrevet på engelsk
  2. publiceret i internationale tidsskrifter
  3. havde en kvalitets score på mere end 12 jf. The feasibility of creating a checklist for the assessment of the methodological quality both of randomised and non-randomised studies of health care intervention1.

Resultaterne tyder på at køn, psykiske sygdomme i familien, ansættelsesforhold, arbejdsrelateret stress, mængden af arbejdstimer, løn, stigmatisering og social støtte, alle er faktorer, som har betydning. Disse fund gør det relevant for sundhedsfaglig personale i både nutiden og fremtiden, at have kendskab til, da antallet for DALYs (Disability-Adjusted Life Years) er stigende. 
Med kendskab til biologiske og sociodemografiske faktorer, bliver det muligt at iværksætte en tidligere indsats og effektivisere behandlingen, så flere patienter vender succesfuldt tilbage på arbejdsmarkedet.

Samtidig vil en sådan viden, også have en forebyggende effekt i forhold til tilbagefald.

Bachelorsamarbejde mellem Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Regionspsykiatrien Vest og VIA Sygeplejeskolen

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest ønsker Cecilie, Mette og Nanna et stort tillykke med deres bacheloreksaminer.

Juli 2017

 

 

Status på Phd-projektet "Cognition and Weight gain in antidepressant treatment"

Forskningsprojekterne er en vigtig del i psykiatrien, og projekterne der gerne skulle være med til at hjælpe patienter til en endnu bedre og målrettet behandling.
Her et skriv fra Forskningsenheden der nu er kommet i gang med den kliniske del af forskningen:

Så kom den længe ventede dag, hvor Ellens og Henriks Ph.d. projekt blev skudt i gang. Målet for de to Ph.d. studerende er at undersøge, hvilke sammenhæng der kan være mellem patienternes individuelle genetik og den virkning/bivirkning, der er forbundet med antidepressiv medicinering.

Ellen vil holde fokus på kognition, og hvordan patientens kognitive evner udvikler sig i forbindelse med behandlingen. Henrik undersøger bivirkningsprofilen, nærmere bestemt vægtøgning.

Formålet med dette er i fremtiden at kunne assistere læger med at vælge det bedste lægemiddel til patienten med færrest bivirkninger ud fra patientens arvemasse. 

I skrivende stund har vi nu 9 patienter, der har sagt ja - 3 der har sagt nej, 1 der er stoppet, og 3 patienter vi stadig mangler svar fra. Med lidt over en uge tilbage af marts vil det sige, at vi med god sandsynlighed kan nå vores mål om 10 patienter om måneden - og hvis vi er heldige lidt mere til.

Dette super flotte resultat kan vi takke vores kolleger i affektiv ambulatorium i Herning og Holstebro for, der viser sådan et engagement i at skaffe patienter til protokollen samt sekretariatet der også har været meget behjælpelige med løsninger på hvad vi måtte komme med af problemer. Det kan kun lade sig gøre ved, at de hjælper os – og vi er sammen om dette. Tusind tak for hjælpen indtil videre!

Marts 2017

 

Ph.D.-projektet "Cognition and Weight gain in antidepressant treatment" er klar til patientoptag

De to Ph.D.-studerende er nu klar til at begynde patientoptag i deres Ph.D.-projekt.

Sammen med projektstart er der samtidig blevet ansat en ny forskningssekretær til håndtering af forskningspatienternes henvendelser m.m.

Du kan læse mere om projektet i projektbeskrivelsen her.

Marts 2017

 

Skal du være vores nye kollega? Sekretær søges til Psykiatrisk Forskningsenhed Vest samt affektivt ambulatorium i Regionspsykiatrien Vest

Når de to ph.d.-projekter begynder at tage patienter ind i deres projekt inden for den nærmeste fremtid, vil der blive behov for ekstra sekretærressourcer. Derfor er der nu opslået en sekretærstilling med koordinerende rolle i forhold til de to phd.-projekter samt opgaver i affektivt team. Ansøgningsfrist 5. februar.

Januar 2017

 

Region Midtjyllands Psykiatriske Forskningsfond har bevilliget 2 x 80.000 kr. til sygeplejestuderende hos Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Region Midtjyllands Psykiatrisk Forskningsfond har bevilliget 80.000 kr. til to af de sygeplejestuderende der hjælper som frivillige forskningsassistenter hos Psykiatrisk Forskningsenhed. De to sygeplejesker hjælper på de to phd.-projekter. Opgaverne spænder vidt fra klargøring af patientmateriale og artikelskrivning til patientbesøg og journalisering af indsamlet data.

December 2016

 

Temadag om depression på VIA sygeplejeskolen Holstebro


Psykiatrisk Forskningsenhed Vest afholdte torsdag d. 24/11-16 en temadag om depression på VIA sygeplejeskolen i Holstebro.
Dagen startede med et oplæg om det socioøkonomiske problem, som depression udgør. Herefter fulgte et "brush up" på, hvordan hjernen fungerer inden et oplæg om, hvordan de forskellige præparater, der anvendes til depressive patienter, optages og omdannes i kroppen. Efter frokost var der oplæg om først fødselsdepression og derefter omsorg for børn af forældre med depression. Dagen blev sluttet af med et oplæg om hvilke trends, der ses i forskningsverdenen indenfor nye behandlingsmetoder af depression.
Hele dagen blev oplæggene suppleret med dialog samt spørgsmål til og fra de fremmødte.
  Temadag om depression på VIA sygeplejeskolen Holstebro af Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Ud over studerende fra sygeplejeskolen var der ca. 25 betalende deltagere. Deltagerne var alle sygeplejersker og kom primært fra de psykiatriske afdelinger i Herning og Holstebro, men også sygeplejersker fra hjemmeplejen og neonatalafdelingen var mødt op.
 
Overskuddet fra dagen skal bruges til at oprette en pulje, hvorfra de sygeplejestuderende, der arbejder hos forskningsenheden, kan søge om at få dækket udgifter i forbindelse med forskningsarbejdet. Dette fx at deltage i danske og udenlandske konferencer, hvor de kan få mulighed for at præsentere deres projekter.
 
Temadagen er blevet til på baggrund af det samarbejde, som Psykiatrisk Forskningsenhed Vest har opbygget gennem det sidste år med Hanne Møjbæk Duedahl Nørgaard, der er underviser på sygeplejeskolen. Hanne er desuden vejleder for de sygeplejestuderende, der arbejder frivilligt som forskningsassistenter hos forskningsenheden.

Alt i alt en rigtig god dag med positive tilbagemeldinger. Der er god basis for fremtidige temadage eller workshops med nye emner eller problematikker, når de næste hold sygeplejestuderende skal have et indblik i den psykiatriske forskning.

Temadag om depression på VIA sygeplejeskolen Holstebro af Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

November 2016

 

Artikeludgivelse: Insight gained from genome-wide interaction and enrichment analysis on weight gain during citalopram treatment

Henrik Thyge Corfitsen og Antonio Drago har d. 27/11-2016 fået udgivet en artikel i Science Direct.

Artiklen "Insight gained from genome-wide interaction and enrichment analysis on weight gain during citalopram treatment" kan læses her

November 2016

 

Regionspsykiatrien Vest deltog med workshop om sensorisk profil ved "Fifth International Conference on Violence in the Health Sector" i Dublin

 

D. 26.-28. oktober var en delegation fra Regionspsykiatrien Vest i Dublin, hvor de afholdte en flot workshop om nedsættelse af tvang i psykiatrien med brug af redskabet Sensorisk profil. Sensorisk profil er en test til vurdering af hvordan den testede opfatter og bearbejder sensoriske stimuli og oplevelser.

Regionspsykiatrien Vest og Psykiatrisk Forskningsenhed Vest workshop om sensorisk profil ved "Fifth International Conference on Violence in the Health Sector" i Dublin

Workshoppen var opbygget af en blanding af teori om den sensoriske profil og patientcases om hvordan sensorisk profil kan anvendes på afdelingen og efterfølgende når patienten er blevet udskrevet. Den indeholdt forskning omkring afdelingens udvikling i forhold til anvendelsen af tvang med blandt andet bæltefikseringer samt værktøjets betydning for arbejdsmiljøet og sikkerheden på afdelingen. Gennem hele workshoppen blev de fremmødtes egne erfaringer inddraget til diskussion af de fundne resultater og erfaringer.

 

Workshoppen blev lavet som et samarbejde mellem ergoterapeuterne på psykoseafsnittet E3 i Herning og Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. I alt var 13 deltagere fra Regionspsykiatrien Vest i Dublin, hvor det var prioriteret, at alle afsnit var repræsenteret, for at kunne indsamle så meget viden som muligt påkonferencen.

 Regionspsykiatrien Vest og Psykiatrisk Forskningsenhed Vest workshop om sensorisk profil ved "Fifth International Conference on Violence in the Health Sector" i Dublin

For yderligere information om værktøjet sensorisk profil kontakt ledende ergoterapeut Tina Pedersen.

For yderligere information om forskningsdelen kontakt forsker og afdelingslæge Antonio Drago.

For yderligere information om konferencen kan der læses mere på konferencens hjemmeside.

Læs mere om brugen af den sensoriske profil fra Regionspsykiatriens nyhedsside

Oktober 2016 

 

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest arrangerer temadag om depression


I samarbejde med VIA sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro inviterer forskningsenheden til temadag om depression torsdag den 24. november kl.9:00-15:15. Gennem oplæg, debat, refleksion og læringsaktiviteter af Psykiatrisk Forskningsenhed Vest sætter temadagen fokus på den seneste forskning indenfor depression.
Dagen er obligatorisk for sygeplejerskestuderende på modul 6 og 8, men er åben for alle andre, der er interesserede. 
Læs mere om program, pris og tilmelding: Temadag om depression.

Oktober 2016

 

Sygeplejerskestuderende får forskningslegat fra Psykiatrisk Forskningsfond


Ved siden af sine studier arbejder sygeplejestuderende Mette Kvistgaard Christensen frivilligt som forskningsassistent i Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Mette arbejder på et projekt, der handler om kræftpatienter og opsporing af dem, der er i højrisiko for at udvikle psykiske lidelser som fx angst og depression.
Det sidste års tid har Mette arbejdet tæt sammen med forskningslæge Antonio Drago på projektet, og tildelingen af forskningsmidlerne på 77.800 kr. sker på baggrund af en ansøgning, som Antonio Drago har indsendt på vegne af Mette Kvistgaard Christensen.


Journalist Lone Vestergaard Andersen fra VIA University Collage har skrevet en artikel om samarbejdet. Den kan du læse her: Sygeplejerskestuderende får forskningslegat

Oktober 2016

 

Psykiatrisk Forskningsenhed til 29th European Congress for Neuropsychology, ECNP

 

Psykiatrisk forskningsenhed Vest deltog i European Congress for Neuropsychology med en poster om molekylær intracellulær respons analyse (Molecular pathway analysis). Konferencen foregik d. 16.-20. september i Wien.

 Psykiatrisk Forskningsenhed vest til European Congress for Neuropsychology, ECNP

Læs artiklen om turen til Wien.

Se posteren der blev præsenteret i Wien: "Calcium signaling and molecular adhesion processes may hold the key to genetic risk for Autism. A molecular pathway analysis on two independent samples".

September 2016

 

Ellen Kure Fischer er ansat som ny Ph.D-studerende

 

Pr. d. 1/9-2016 er Ellen Kure Fischer ansat som Ph.d. studerende hos Psykiatrisk Forskningsenhed Vest.

Ellen er i gang med hoveduddannelsen til psykiater og vil gennem sin Ph.d. forske i kognitive ændringer i forbindelse med farmakologisk behandling af depression på baggrund af gentests. 

September 2016

  

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest præsenterer oralt oplæg og poster til psykiatrisk forskningsdag i Herning

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest deltog i den interne psykiatriske forskningsdag for Hospitalsenheden Vest med et oplæg samt en poster.

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest til Psykiatrisk Forskningsdag i Hospitalsenheden Vest 2016

Se den præsenterede poster.

August 2016

 

Regionspsykiatrien Vest bevilliger penge til sygeplejestuderendes forskningsarbejde

Regionspsykiatrien Vest har bevilliget penge til aflønning af sygeplejestuderende Cecilie Dybdal Holm til hendes review om nedbringelse af tvang på de psykiatriske sengeafsnit.

Juli 2016

 

Region Midt bevilliger penge til sygeplejestuderende forskningsarbejde

Region Midt har bevilliget penge til 3 måneders aflønning af sygeplejestuderende Mette Kvistgaard Christensen. Pengene skal bruges til hendes review om genetiske determinanter for psykisk modstand mod depression efter en cancerdiagnose.

Juli 2016

 

Studerende får fagligt forspring som forskningsassistenter

Kliniknær forsker Antonio Drago er blevet interviewet om sit arbejde med sygeplejestuderende som forskningsassistenter.

Læs artiklen hvor pressemedarbejder Martin Longhi har interviewet Kliniknær forsker Antonio Drago her.

26.04.2016

 

Henrik Thyge Corfitsen er ansat som ny Ph.D-studerende

 

Pr. d. 1/4-2016 er Henrik Thyge Corfitsen ansat som Ph.d. studerende hos Psykiatrisk Forskningsenhed Vest.

Henrik er uddannet farmaceut og vil gennem sin Ph.d. forske i vægtøgning i forbindelse med farmakologisk behandling af depression på baggrund af gentests.

Se Henrik Thyge Corfitsens profil på PURE

april 2016

 

Antonio Drago ansat som kliniknær forsker

Pr. 1/11-2015 er Antonio Drago, MD. Ph.d. ansat som kliniknær forsker i Psykiatrisk Forskningsenhed Vest.

Antonio Drago er ansat i delestilling mellem forskningsarbejdet i Psykiatrisk Forskningsenhed Vest og klinikarbejde på døgnafsnit E1, Affektiv afsnit.  

Se Antonio Dragos profil på PURE her.

november 2016

 

Ph.d.-forsvar af Sygeplejerske, Cand.scient.san Pernille Pedersen

"Labour market participation of individuals on sick leave with mental health problems. Intervention and cohort studies on return to work"

Forsvaret fandt sted:

Fredag den 5. februar 2016, kl. 14:00

MarselisborgCentret, Fællesfaciliteterne, P.P. Ørums Gade 11, byg. 8, Aarhus C

 

 

Bogudgivelse

Common Mental Disorders in Long Term Sickness Absence

Forskningschef Hans Jørgen Søgaard har fået udgivet sin doktordisputats som bog på det tyske forlag Lambert.

Køb bogen Common Mental Disorders in Long Term Sickness Absence på Amazon.com

 


Publicering af artikel

“Education, occupation and risk-taking behaviour among adults with attention-deficit/hyperactivity disorder”

Cand. Psyk. Helle Møller Søndergaard har fået publiceret sin artikel “Education, occupation and risk-taking behaviour among adults with attention-deficit/hyperactivity disorder” i marts nummeret af Danish Medical Journal.

læs en kort beskrivelse af artiklen

 26/1-2015  

Forsvaret blev gennemført med godt resultat.

 

Disputatsforsvar

Hans Jørgen Søgaard

"Prevalence and Effect of Detecting Common Mental Disorders in Long-term Sickness Absence"

I 2004 startede en undersøgelse i den daværende psykiatriske afdeling i Herning af den psykiatriske sygelighed blandt borgere, der var langtidssygemeldte. Undersøgelsen viste, at halvdelen af alle langtidssygemeldte borgere havde en psykisk lidelse. Desuden viste undersøgelsen, at imellem hver fjerde og femte sygemeldte borger havde en uopdaget psykisk lidelse i den forstand, at der ikke fremgik nogen psykiatrisk diagnose af sygemeldingsdiagnosen. Og det selvom en psykiatrisk undersøgelse viste, at dette var tilfældet. Manglende oplysning om psykiske lidelser i sygemeldingsdiagnosen kan vanskeliggøre jobcentrenes rehabilitering af borgeren og mindske en succesfyld tilbagevenden til arbejde. Dette hvis den enkelte af denne grund sættes i rehabiliteringsmæssige aktiviteter, som vedkommende ikke kan magte.

Opdagelsen af en psykisk lidelse, med efterfølgende råd om behandling og rehabilitering til borgeren, den praktiserende læge og jobcentret førte ikke generelt til hurtigere tilbagevenden til arbejde. Den internationale litteratur viser, at tilbagevenden til arbejde er en vanskelig proces, der omfatter mange faktorer. Undersøgelsen viste dog, at der sandsynligvis er en positiv effekt ved tidlig opdagelse, bl.a. ved hjælp af screening, for sygemeldte borgere med nydebuteret psykisk lidelse. Dette understreger betydningen af hurtig opdagelse af en psykisk lidelse og igangsættelse af relevant behandling inden de negative konsekvenser af fx depression og angst bliver kroniske. 

Undersøgelsens resultater blev præsenteret ved et forsvar for den medicinske doktorgrad ved

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Syddansk Universitet,
Auditoriet, Winsløwparken 25, 5000 Odense C
den 23. januar 2015, kl. 14.00

Hans Jørgen Søgaard, 
Psykiatrisk Forskningsenhed Vest,
Regionspsykiatrien Vest Herning, 
Gl. Landevej 49, 1, 7400 Herning.

03/11-2014

Forsvaret blev gennemført med godt resultat.

 

Kirsten Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling: 

”Care for children of parents with depression”

Omsorg for børn af forældre med depression er temaet i et ph.d studie, som er gennemført af ergoterapeut, MHH Kirsten Hansen.

Det anslås, at ca. 350.000 danskere havde en depression i 2010, og man ved, at en forælders depression kan påvirke et barns trivsel. Barnet får desuden øget risiko for at udvikle blivende psykiske, sociale og indlæringsmæssige vanskeligheder og for selv senere at få en fysisk eller psykisk sygdom, især depression. Social støtte kan forebygge mulige negative følger.

Formålet med studiet har været at belyse hvilken støtte, der i Danmark gives til 2-14 årige børn af forældre med depression. Der ud over at belyse i hvilken grad, de eksisterende tilbud tilgodeser, hvad børnene har brug for.

læs en beskrivelse af projektet her

Forsvaret fandt sted Fredag den 31. oktober 2014, kl. 14:00

Auditoriet, Århus Universitetshospital, Risskov, Skovagervej 2

 

Revideret 02-01-2020