Psykiatrisk Forskningsenhed Vest blev etableret 1. januar 2008 under Regionspsykiatrien Vest, Herning med specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d., Hans Jørgen Søgaard som forskningsleder.

Dengang hed enheden Forskningsenhed Vest og blev 1. januar 2010 organisatorisk indlemmet under Center for Psykiatrisk Forskning i Århus, hvor enheden havde sit tilhørsforhold frem til 1. april 2012.

I forbindelse med Aarhus Universitets og Region Midtjyllands forskningsstrategi for 2012-2015 blev en organisatorisk flytning igen aktuel, og 1. april 2012 blev Forskningsenhed Vest organisatorisk underlagt Regionspsykiatrien Vest, i hvilken sammenhæng enheden også skiftede navn til Psykiatrisk Forskningsenhed Vest.

I psykiatrisk Forskningsenhed Vest lægges der vægt på tværfaglighed i forskerteamet. Dette kan ses af sammensætningen af forskere, ph.d.-studerende og administrativt ansatte. Se de ansatte her.