Psykiatrisk Forskningsenhed Vest er beliggende i Regionspsykiatrien Vest, Herning. Enheden er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Sekretariatsleder Jan Rosenbjerg Albertsen er leder af forskningsenheden.

Medarbejdere i Psykiatrisk Forskningsenhed Vest.

 

Grundstenen i forskningen er en kritisk stillingstagning til den eksisterende pleje og behandling, og opdagelse af nye og alternative pleje- og behandlingsmuligheder. I Regionspsykiatrien Vest (RV) lægger vi stor vægt på praksisnær forskning – forskning der udspringer af undring og iagttagelser der tager afsæt i borgernes og personalets hverdag. Det faktum, at projekterne i deres oprindelse udspringer af praksis, er med til at gøre forskningen håndgribelig og vedkommende. Det giver et godt grundlag for formidling og implementering af nye forskningsresultater på tværs af fag, sektorer og i civilsamfundet.

Læs her om 

Forskningsenheden RV - Vision misson og baggrund

 

Forskningsenheden beskæftiger sig med kliniknær forskning på følgende måde:

  • Forskningsprojekt, farmakogenetik i affektive patienter
  • Forskningsprojekt, telepsykiatri af selvmordstruede patienter
  • Forskning i patientperspektivet. Her er et forskningsprojekt i støbeskeen omhandlende alternative behandlingsmetoder, seponering og optimering af medicin i psykiatrien
  • Fokus på undersøgelse af magtkulturer i psykiatrien
  • Etablering af Campus, hvor kerneområderne Grunduddannelse, Efter-videreuddannelse og Forskning indgår i tværfagligt samarbejde. Dette kan på sigt danne grundlag for forskning set i et organisatorisk, uddannelses- og kompetenceudviklende perspektiv 
  • Udarbejdelse af artikler, systematiske reviews, metaanalyser inden for farmakogenetik og telepsykiatri
  • Forskningsenheden samarbejder med netværk såvel nationalt som internationalt

Afdelingen har 2 årsværker (gennemsnitlig pr. reviewed publiceret artikler)

Revideret 24-11-2020