Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, beliggende i Regionspsykiatrien Vest, Herning. Enheden er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Jan Rosenbjerg Albertsen er sekretariatsleder af forskningsenheden.

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest består af:

2 fuldtidsansatte: Heidi Dyrby Smedegaard og Janne Brammer Damsgaard. Camilla Margrethe Lyhne Overgaard og Henrik Thyge Corfitsen sidder i delte stillinger mellem klinik og forskning.

Forskningsenheden beskæftiger sig med kliniknær forskning på følgende måde:

  • Forskningsprojekt, farmakogenetik i affektive patienter
  • Forskningsprojekt, telepsykiatri af selvmordstruede patienter
  • Forskning i patientperspektivet. Her er et forskningsprojekt i støbeskeen omhandlende alternative behandlingsmetoder, seponering og optimering af medicin i psykiatrien
  • Fokus på undersøgelse af magtkulturer i psykiatrien
  • Etablering af Campus, hvor kerneområderne Grunduddannelse, Efter-videreuddannelse og Forskning indgår i tværfagligt samarbejde. Dette kan på sigt danne grundlag for forskning set i et organisatorisk, uddannelses- og kompetenceudviklende perspektiv 
  • Udarbejdelse af artikler, systematiske reviews, metaanalyser inden for farmakogenetik og telepsykiatri
  • Forskningsenheden samarbejder med netværk såvel nationalt som internationalt

Afdelingen har 2 årsværker (eller gennemsnitlig pr. reviewed publiceret artikler)

Revideret 05-07-2019