Psykiatrisk Forskningsenhed Vest er beliggende i Regionspsykiatrien Vest, Herning. Enheden er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Sekretariatsleder Jan Rosenbjerg Albertsen er leder af forskningsenheden.

Grundstenen i forskningen er en kritisk stillingstagning til den eksisterende pleje og behandling, og opdagelse af nye og alternative pleje- og behandlingsmuligheder. I Regionspsykiatrien Vest (RV) lægger vi stor vægt på praksisnær forskning – forskning der udspringer af undring og iagttagelser der tager afsæt i borgernes og personalets hverdag. Det faktum, at projekterne i deres oprindelse udspringer af praksis, er med til at gøre forskningen håndgribelig og vedkommende. Det giver et godt grundlag for formidling og implementering af nye forskningsresultater på tværs af fag, sektorer og i civilsamfundet.

Psykiatrisk Forskningsenhed Vest består af:

Fuldtidsansatte: Heidi Dyrby Smedegaard, Janne Brammer Damsgaard, Helle Steffen, Hanne Berg Fog og Camilla Margrethe Lyhne Overgaard (barsel). Henrik Thyge Corfitsen sidder i en delt stillinger mellem klinik og ph.d.-forskning.

Deltidsansat: Peter Thybo

Forskningsenheden beskæftiger sig med kliniknær forskning på følgende måde:

  • Forskningsprojekt, farmakogenetik i affektive patienter
  • Forskningsprojekt, telepsykiatri af selvmordstruede patienter
  • Forskning i patientperspektivet. Her er et forskningsprojekt i støbeskeen omhandlende alternative behandlingsmetoder, seponering og optimering af medicin i psykiatrien
  • Fokus på undersøgelse af magtkulturer i psykiatrien
  • Etablering af Campus, hvor kerneområderne Grunduddannelse, Efter-videreuddannelse og Forskning indgår i tværfagligt samarbejde. Dette kan på sigt danne grundlag for forskning set i et organisatorisk, uddannelses- og kompetenceudviklende perspektiv 
  • Udarbejdelse af artikler, systematiske reviews, metaanalyser inden for farmakogenetik og telepsykiatri
  • Forskningsenheden samarbejder med netværk såvel nationalt som internationalt

Afdelingen har 2 årsværker (gennemsnitlig pr. reviewed publiceret artikler)

Revideret 27-02-2020