Forskning er en grundforudsætning for udvikling af psykiatrien. Ny viden bliver skabt gennem forskning og muliggør en mere målrettet udredning og behandling til gavn for patienterne.

Psykiatrien i Region Midtjylland er en aktiv og anerkendt forskningsaktør, og vi sætter en ære i at gøre os gældende på højt niveau i regional, national og international sammenhæng.

Vi har et mangeårigt formaliseret samarbejde med Aarhus Universitet om forskning. Det indebærer blandt andet, at det er universitetet, der har det faglige ansvar for al forskning i psykiatrien både på universitetsafdelingerne på AUH og i regionspsykiatrierne.

Både i voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien har vi en særlig forpligtigelse til at integrere grundforskning og klinisk forskning i det daglige arbejde til gavn for den kliniske virksomhed på alle afdelinger.

Psykiatrien i Region Midtjylland skal også sikre de etablerede forskningsområders fortsatte udvikling og skabe optimale betingelser for morgendagens nye områder.

"Psykiatriplan 2013-2016 - strategier for udviklingen i Region Midtjyllands psykiatri 2013-2016" har hovedvisionen "bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom". Psykiatriplanen indeholder 12 indsatsområder, der tilsammen skal realisere den overordnede ambition. Et af indsatsområderne er mere kliniknær forskning - afsnit 11 i Psykiatriplanen. Professorerne i psykiatrien er derfor tilknyttet de enkelte kliniske afdelinger i psykiatrien.

Den psykiatriske forskning i Region Midtjylland sker i tæt samarbejde med Aarhus Universitet.

Forskningsrapporten "Forslag til realisering af visioner og strategier for psykiatrisk forskning 2015 - 2016" kan læses her