25.01.2021

Et nyt adfærdsstudie tyder på, at børn med moderate og svære ADHD-træk i bestemte miljøer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.

I studiet, der er udført ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling og Aarhus Universitet, har man testet en evolutionsteori om ADHD. Teorien foreslår, at ADHD-træk har været – og muligvis stadig er – fordelagtige i miljøer, der kræver handlingsparathed, hurtig (visuel) scanning af omgivelserne samt høj grad af ”eksplorativ” adfærd.

I studiet deltog cirka 200 skolebørn i alderen 6 til 11 år fra den almene befolkning, som enten havde ingen/få, milde, moderate eller svære ADHD-træk. Børnene med svære ADHD-træk havde en symptomsværhedsgrad, som var højere end hos 90% af børn i denne aldersgruppe.

 

Resultater af undersøgelsen

I et eksperiment designet til at teste evolutionsteorien skulle børn på tid i et rum, de aldrig havde set før, lede efter mønter, som var gemt forskellige steder i rummet. Hypotesen var, at børn med moderate grader af ADHD-træk ville klare sig bedre end børnene med lavere eller højere ADHD-træk.

Resultaterne viste, at der ikke var signifikante forskelle i antallet af fundne mønter mellem skolebørn som havde hhv. ingen/få, milde, moderate og svære ADHD-træk – heller ikke efter der blev taget højde for børnenes alder, køn, IQ, funktionsnedsættelse og arbejdshukommelse. Overordnet set indikerede resultaterne, at graden af ADHD-træk ikke havde en betydning for, hvordan børnene klarede sig i eksperimentet.

 

Konklusion

Det er første gang, at evolutionsteorien er blevet undersøgt i et adfærdsstudie, og der kan derfor ikke drages endelige konklusioner. Mens studiet ikke synes at støtte teorien om mulige fordele ved ADHD-træk, peger resultaterne samtidigt på, at børn med moderate og selv svære ADHD-træk klarede sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk. Dette understreger vigtigheden af at identificere situationer eller sammenhænge, hvor børn med ADHD klarer sig godt og ikke påvirkes af deres symptomer.