06.05.2019

Patienter med funktionelle eller psykogene non-epileptiske anfald (PNES) er svære at udrede og behandle.

I dette nye studie blev koncentrationen af en lang række hormoner målt i blodet hos 15 kvinder med PNES og hos 60 raske kvindelige kontrolpersoner, herunder hormonet neuropeptid Y (NPY), som menes at være involveret i beskyttelse mod stress.

Ud over markant lavere NPY-værdier hos PNES-patienterne sammenlignet med den raske kontrolgruppe, fandt forskerne også forskelle i andre stresshormoner. Faktisk var forskellene i NPY og øvrige stress hormoner så karakteristisk for PNES-patienterne, at forskerne kunne lave en simpel test, der med 90% nøjagtighed kunne identificere PNES-patienterne udelukkende baseret på en blodprøve.

Hvis denne test i nye studier også kan skelne mellem patienter med PNES fra patienter med epilepsi, er der en reel mulighed for, at man kan optimere udredningstiden betragteligt og måske endda udvikle nye behandlingsformer til denne hårdprøvede patientgruppe