20.02.2019

Nye resultater fra NordLOTS-studiet, publiceret i Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, viser god effekt af kognitiv adfærdsterapi til OCD hos børn og unge efter 3 år.

Det fælles nordiske studie af OCD-behandling (NordLOTS) inkluderede 269 børn og unge, som alle blev behandlet med kognitiv adfærdsterapi i 14 sessioner. Patienter, som ikke responderede tilfredsstillende på denne kognitive adfærdsterapi, fik efterfølgende enten fortsat kognitiv adfærdsterapi eller medicin (sertralin) i et lodtrækningsforsøg. Alle patienter blev fulgt op efter 2 og 3 år.

3 år efter behandlingsophør var 90 % (242) respondere, og 73 var erklæret "raske" (havde kun et minimum af tvangssymptomer). Der fandtes ingen forskel ved 3-års efterundersøgelsen mellem dem, som responderede på kognitiv adfærdsterapi i første omgang, og dem, som havde brug for fortsat adfærdsterapi eller medicin.

Resultaterne viser, at evidensbaseret behandling til OCD hos børn og unge har positiv langtidseffekt.