09.08.2019

Stort internationalt studie viser at undgåelsesadfærd, men ikke dårlig indsigt, forudsiger et ringere udbytte fra kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn og unge med OCD.  

Et nyt studie udført ved University of British Columbia, USA, i samarbejde med blandt andet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Skejby viser, at en lav sygdomsindsigt i OCD-symptomerne blandt børn og unge med obsessiv-compulsiv lidelse (OCD) ikke påvirker effekten af behandlingen negativt. Til gengæld har øget undgåelsesadfærd en negativ effekt på behandlingsudbyttet.

Dette er nogle af resultaterne fra et studie, som bygger på data fra seks internationale klinikker med i alt 852 børn og unge med OCD. Blandt disse patienter var 269 patienter fra Nordic Long-term OCD Treatment Study (NordLOTS), hvoraf 80 blev behandlet her på BUA.

Studiet viste også, at hvis barnet eller den unge havde en forringet erkendelse af sin funktionsnedsættelse sammenlignet med forældrenes vurdering, kunne man påvise en ringere effekt af behandlingen. Både indsigt og undgåelsesadfærd viste sig at forbedres i løbet af behandlingsperioden i takt med reduktionen af OCD-symptomerne. 

Resultaterne fra studiet er publiceret i Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Den danske del af studiet blev støttet af: TrygFonden, Det strategiske forskningsråd, Pulje til styrkelse af psykiatrisk Forskning i Region Midtjylland, Lundbeckfonden og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.