20.09.2019

En ny artikel fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling viser, at kroniske tics kan have en markant indflydelse på et barn eller ungt menneskes dagligdag.

I en tidligere artikel* har vi vist, at kombineret træning med Habit Reversal Training (HRT) og Eksponering Respons Hindring (ERP) har en signifikant positiv effekt på tics symptomers intensitet og sværhedsgrad både ved individual terapi og i gruppebehandling.

Ønsket med aktuelle studie var at undersøge prædiktorer og moderatorer for den terapeutiske behandlingseffekt.

Vi fandt, at internaliserende symptomer var associeret med en mindre reduktion i den oplevede funktionshæmning, hvorimod forekomsten af OCD var associeret med en større reduktion i sværhedsgraden af tics målt ved omfanget af motoriske og vokale tics.

Herudover var forekomsten af hypersensitivitet samt depressive symptomer associeret med en bedre effekt ved individuel terapi, hvorimod en høj grad af urge, dvs. det ubehag børnene kunne beskrive lige før tic-symptomerne viste sig, favoriserede gruppebehandling.

Studiet er det første, der har undersøgt hvilke faktorer, der kan have indflydelse på et barns oplevelse af funktionshæmning. Ligeledes bidrager studiet med ny viden om faktorer, der kan have betydning for reduktionen af tic-intensitet og belastningsgraden. Endelig peger studiet på en sammenhæng mellem graden af belastning eller funktionshæmmet og omfanget af negative tanker omkring tics.

Studiet peger således på vigtigheden af en grundig udredning med nøje beskrivelse af omfanget af indre ubehag, komorbiditet og barnets tænkning omkring sine tics, idet disse faktorer kan have indflydelse på tilrettelæggelsen af behandlingen.