11.10.2019

Overvægt forekommer hyppigt hos patienter i psykiatrien og øger deres risiko for hjerte-kar sygdomme og tidlig død. Årsagerne til overvægten er en kombination af livsstilsfaktorer og bivirkninger af den medicinske behandling.

I en ny publikation fra de psykiatriske forskningsenheder undersøges det i en systematisk gennemgang af forskningslitteraturen, om det er muligt at forebygge at unge ny-diagnosticerede patienter med skizofreni eller bipolar lidelse tager på i vægt. Der er gennemført en litteratursøgning i fem store videnskabelige databaser efter studier, der har gennemført non-farmakologiske interventioner med det formål at forhindre eller reducere vægtøgningen blandt unge i alderen 15-25 år med ny diagnosticeret skizofreni eller bipolar lidelse.

Ved søgningen blev der identificeret 2963 referencer, men kun otte studier viste sig at være relevante for problemstillingen. I de otte studier indgik 438 patienter med en gennemsnitlig alder på 18,8 år (13-45 år).

De anvendte interventioner var superviseret og individuelt tilpasset fysisk træning (5 studier), individuel rådgivning/supervision om livsstil (2 studier) og diætvejledning i kombination med praktisk træning i madlavning og indkøb (1 studie). Fysisk træning og diætvejledning i kombination med praktisk træning ser ud til at være mere effektiv end rådgivning alene. Resultatet skal dog tages med forbehold på grund af få studier med meget forskellige interventioner og andre metodemæssige problemer.