13.06.2019

Formålet var at undersøge om mødre, der har haft en depression, overrapporterer ADHD-problemer hos deres børn.

Vi sammenlignede SDQ-besvarelser fra mødre, lærere og børn i en population af 12.961 11-årige børn fra kohorten Bedre Sundhed i Generationer.

Mødre der havde haft en depression enten før barnets fødsel eller indenfor de første 7 år af barnets liv rapporterede signifikant højere ADHD-problemer hos deres børn end mødre uden depression.

Det samme gjorde sig kun gældende for børnenes selvrapportering, hvis mors depression havde været til stede i barnets liv, mens der ikke var forskel på lærernes rapportering af problemer hos børn af mødre med eller uden depression.

Resultaterne understreger betydningen af at vurdere den enkelte informants rapportering, når der indhentes information fra flere kilder.