Forskningsresuméer 2019

 

Skal vi gentænke kognitiv adfærdsterapi i OCD-behandling?

Behandlingsplaner for yngre børn bør indeholde mindre ressourcekrævende behandlingstyper end hvad der almindeligvis anbefales og anvendes.

 

Kan man forhindre eller reducere vægtøgningen hos unge med psykiske lidelser?

Overvægt forekommer hyppigt hos patienter i psykiatrien og øger deres risiko for hjerte-kar sygdomme og tidlig død. Årsagerne til overvægten er en kombination af livsstilsfaktorer og bivirkninger af den medicinske behandling.

 

Kroniske tics kan have en markant indflydelse på børn og unges dagligdag

En ny artikel fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling viser, at kroniske tics kan have en markant indflydelse på et barn eller ungt menneskes dagligdag.

 

Lav sygdomsindsigt har ikke negativ effekt på behandling af OCD blandt børn og unge

Stort internationalt studie viser at undgåelsesadfærd, men ikke dårlig indsigt, forudsiger et ringere udbytte fra kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn og unge med OCD.  

 

Depressions-relateret bias i mødres rapportering af ADHD-problemer hos deres børn

Mødre der har haft depression, rapporterer højere ADHD-problemer hos deres børn end mødre uden depression.

 

Brug af nyere former for kognitiv adfærdsterapi til funktionelle lidelser

Nyere behandlingsformer viser ikke umiddelbart større effekt end klassisk kognitiv adfærdsterapi.

 

Stresshormoner som diagnostisk redskab ved funktionelle anfald

Patienter med non-epileptiske anfald er mindre beskyttet mod stress.

 

Positiv effekt af kognitiv adfærdsterapi til børn og unge med OCD

Nye resultater fra NordLOTS-studiet, publiceret i Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, viser god effekt af kognitiv adfærdsterapi til OCD hos børn og unge efter 3 år.