Forskningsresuméer - Kopi.png

Forskningsresuméerne er korte opsummeringer af artikler, hvor en eller flere medarbejdere fra psykiatrien står som medforfatter. 

I psykiatrien i Region Midtjylland er vi dybt engageret i forskning. Vores medarbejdere er involveret i en lang række forskningsprojekter, som er med til at styrke og udvikle den kliniske praksis.

Resuméerne er nedslag, der kan give en fornemmelse af bredden i den forskning, som psykiatrien i Region Midtjylland er involveret i.

 

Forskningsresuméer 2021

 

Nyt adfærdsstudie om mulige fordele ved ADHD-træk

Et nyt adfærdsstudie tyder på, at børn med moderate og svære ADHD-træk i bestemte miljøer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.