Forskningsresuméer - Kopi.png

Forskningsresuméerne er korte opsummeringer af artikler, hvor en eller flere medarbejdere fra psykiatrien står som medforfatter. 

I psykiatrien i Region Midtjylland er vi dybt engageret i forskning. Vores medarbejdere er involveret i en lang række forskningsprojekter, som er med til at styrke og udvikle den kliniske praksis.

Resuméerne er nedslag, der kan give en fornemmelse af bredden i den forskning, som psykiatrien i Region Midtjylland er involveret i.

 

Forskningsresuméer 2021

 

Diagnosticering af autisme i en tidlig alder kan være svært

Hvad kendetegner børn der udredes for autisme i tidlig alder, men som først får stillet diagnosen i senere barnealder?

 

Usunde spisevaner hos børn og unge med ADHD kan skyldes dårligere lugte- og smagssans

Usunde spisevaner blandt børn og unge med ADHD er et velbeskrevet fænomen i den internationale litteratur. I et studie fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, har man undersøgt, om de usunde spisevaner kan hænge sammen med en ændret opfattelse af deres lugte- og smagssans.

 

Nyt adfærdsstudie om mulige fordele ved ADHD-træk

Et nyt adfærdsstudie tyder på, at børn med moderate og svære ADHD-træk i bestemte miljøer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.