Forskningsresuméer - Kopi.png

Forskningsresuméerne er korte opsummeringer af artikler, hvor en eller flere medarbejdere fra psykiatrien står som medforfatter. 

I psykiatrien i Region Midtjylland er vi dybt engageret i forskning. Vores medarbejdere er involveret i en lang række forskningsprojekter, som er med til at styrke og udvikle den kliniske praksis.

Resuméerne er nedslag, der kan give en fornemmelse af bredden i den forskning, som psykiatrien i Region Midtjylland er involveret i.

 

Forskningsresuméer 2021

 

25 % af gravide med tidligere spiseforstyrrelser oplever tilbagefald

Ny artikel viser at 25% af gravide, der tidligere har haft en spiseforstyrrelse, får tilbagefald med en spiseforstyrrelse.

 

Motoriske forstyrrelser hos unge med nydiagnosticeret skizofreni

Et nyt studie viser, at unge (14-18) som netop er diagnosticeret med skizofreni har markant flere generelle fin- og grovmotoriske udfordringer end unge, der ikke har en psykisk sygdom.

 

Få patienter med anoreksi har de fleste tvangsepisoder

Et nyt registerstudie viser, at 16,7% af de indlagte patienter med anoreksi bliver behandlet under tvang i løbet af de første fem år.

 

Selvhjælp til unge med funktionelle lidelser

Ny undersøgelse konkluderer, at der er begrænset evidens for effekten af selvhjælpsinterventioner til unge med funktionelle lidelser.

 

Ingen enten/eller-sammenhæng mellem ADHD-symptomer og funktionsniveau

Resultaterne af et nyt studie peger på en gradvis og lineær sammenhæng mellem ADHD-symptomer og funktionsnedsættelse hos skolebørn fra den generelle befolkning.  Det udfordrer umiddelbart den enten-eller tilgang til ADHD, som diagnosesystemet i dag lægger op til.

 

Undersøgelse af livskvalitet hos 220 børn og unge med OCD

Forbedring af livskvaliteten efter behandling er i stigende grad anerkendt som et mindst lige så vigtigt mål som symptomreduktion hos psykiatriske patienter.

 

Behandling mod tics virker stadig efter et år

Intensiv behandling mod kroniske tics har god effekt. Og effekten er stadig høj efter 12 måneder. Det viser et opfølgningsstudie fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

 

Diagnosticering af autisme i en tidlig alder kan være svært

Hvad kendetegner børn der udredes for autisme i tidlig alder, men som først får stillet diagnosen i senere barnealder?

 

Usunde spisevaner hos børn og unge med ADHD kan skyldes dårligere lugte- og smagssans

Usunde spisevaner blandt børn og unge med ADHD er et velbeskrevet fænomen i den internationale litteratur. I et studie fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, har man undersøgt, om de usunde spisevaner kan hænge sammen med en ændret opfattelse af deres lugte- og smagssans.

 

Nyt adfærdsstudie om mulige fordele ved ADHD-træk

Et nyt adfærdsstudie tyder på, at børn med moderate og svære ADHD-træk i bestemte miljøer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.