TAILOR er et lodtrækningsforsøg, der har til formål at undersøge effekten af udtrapning af antipsykotisk medicin versus vedligeholdelsesbehandling for patienter med psykose i OPUS behandling, der har været fri for psykotiske symptomer i 3 måneder.

Forsøget inkluderer 250 patienter, der ved lodtrækning fordeles til enten at modtage vedligeholdelsesbehandling eller udtrapning af antipsykotisk medicin.

Der foretages psykopatologisk interview, undersøgelse af bivirkninger og fysisk helbred, neurokognitiv test og interview om funktion i hverdagslivet.

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komite, for Region Hovedstaden, protokolnr. H-16028814, tillægsprotokol, anmeldelsesnummer 57222, Datatilsynet journalnr RHP-2017-011, I-suite: 05437, EudraCT-nummer 2016-000565-23, og Lægemiddelstyrelsen protokolnummer 2016-867.

Forsøget følger god klinisk praksis og monitoreres af GCP enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler.

Udtrapning af antipsykotisk medicin

Deltagelse i forsøget med udtrapning af antipsykotisk medicin tilbydes patienter, der har været fri for psykotiske symptomer i 3 måneder og som har minimum 12 måneder tilbage i OPUS behandlingen. Udtrapningen sker for 125 patienter i tæt samarbejde med behandlere i OPUS og forsøget varer således et år for den enkelte deltager. Udtrapningen sker efter en vejledning udarbejdet til forsøget. Den kan til enhver tid tilsidesættes såfremt patientens tilstand kræver det. De øvrige 125 patienter følger vedligeholdelsesbehandling

Støtte

TAILOR støttes økonomisk af Region Hovedstadens Forskningsfond, Regionernes Medicinpulje og Trygfonden bevillings-ID109436

Revideret 15-01-2021