Formålet med TAILOR har været at undersøge effekten af tæt overvåget, manualiseret udtrapning af antipsykotisk medicin op imod vedligeholdelsesbehandling med antipsykotisk medicin hos patienter med nydiagnosticeret skizofreni eller skizofrenilignende psykose samt remission af psykotiske symptomer. Projektet har kørt som et samarbejde mellem Afdeling for Psykoser og Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København og har siden 2017 rekrutteret forsøgspersoner fra OPUS-centre i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Projektet blev dog stoppet i februar 2019 pga. manglende rekruttering.

Der arbejdes pt. på at designe et observationelt studie, der skal belyse nogle af de samme emner, som TAILOR havde til hensigt.


Om projektet

Læs om projektet

 

Projektgruppen

TAILOR-forsøget er et tværregionalt projekt mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrien i Region Midtjylland. Se hvem der er med i projektgruppen

 

Kontakt

Kontaktinformationer for personer forbundet med projektet

Revideret 22-04-2021