TAILOR er et lodtrækningsforsøg, der har til formål at undersøge effekten af udtrapning af antipsykotisk medicin versus vedligeholdelsesbehandling for patienter med skizofreni i OPUS behandling, der har været fri for psykotiske symptomer i 3 måneder.

 

Status pr. 13.12.2018

Der er 132 henviste til forsøget, 26 undersøgte, heraf 21 deltagere i Region Midtjylland.

4 er undersøgt ved 1. års follow-up.

Der er modtaget 5 indberetninger om hændelse og bivirkning i henhold til GCP. Af disse er 2 vurderet som alvorlige.

Opdateres hver 3. måned


Om projektet

Læs om projektet

 

For deltagere

Find informationsmateriale til deltagere i projektet

 

For fagfolk

Til sundhedspersonale i OPUS


Henvisning af patienter

Læs om henvisningsprocedure

 

Projektgruppen

TAILOR-forsøget er et tværregionalt projekt mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrien i Region Midtjylland. Se hvem der er med i projektgruppen

 

Kontakt

Kontaktinformationer for personer forbundet med projektet