Afdeling for Depression og Angst har et tæt samarbejde med Psychiatric Research Academy (Forskerakademiet), som er en sammenslutning af forskningsinteresserede yngre læger, medicinstuderedende, sygeplejersker og psykologer.

Samarbejdet mellem Afdeling for Depression og Angst og Psychiatric Research Academy består bl.a. i networking og workshops. Derudover vil Psychiatric Research Academy af og til deltage på Afdeling for Depression og Angst's morgenkonferencer, hvor de laver oplæg om et aktuelt/relevant emne.

Psychiatric Research Academy mødes hver anden tirsdag i ulige uger kl. 15.30-17.00.

Hvis du er interesseret i at høre mere om Psychiatric Research Academys arbejde, er du velkommen til at kontakte Clara Reece Medici eller Jesper Kjær.

Du kan også læse med på Psychiatric Research Academys egen hjemmeside eller finde det på facebook