Forskning prioriteres højt i Afdeling for Depression og Angst (ADA). Vi ønsker at styrke klinisk forskning samt en højere grad af interaktion og synergi mellem klinik, klinisk forskning og grundforskning. Det betyder, at flest muligt ansatte, der ønsker det, skal forske, og at flest mulige patienter skal indgå i forskningsprojekter. 

Dertil findes regionens udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien, hvori forskning spiller en stor rolle. Udviklingsplanen kan ses her.

Se årsrapporten for 2020, hvor der er information om forskerne, forskningsaktive medarbejdere, publikationer og projekter.

I menuen til venstre kan du orientere dig yderligere om forskningsenheden i Afdeling for Depression og Angst.