Forskningsafsnittet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling blev etableret i 1996, og i 1998 oprettedes det første professorat i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet. Forskningsafsnittet ledes af klinisk lærestolsprofessor Per Hove Thomsen.

Forskningsafsnittet beskæftiger sig især med klinisk forskning indenfor områderne OCD, autisme, angst, ADHD, Tourettes syndrom og spiseforstyrrelser – herunder såvel behandlingsstudier som anden klinisk forskning.

Endvidere indgår forskningsafsnittet i epidemiologisk, genetisk og neuropsykologisk forskning.
Forskningsafsnittets medarbejdere består af ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende og – assistenter, postdocs samt fastansatte forskere, og er tværfagligt sammensat af læger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer.

Forskningsafsnittet har et veletableret samarbejde med nationale og internationale forskergrupper og har tilknyttet gæsteforskere og gæsteprofessorer.
Afsnittet samarbejder med de kliniske afsnit på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling vedrørende faglig udvikling/forskning.

De mange forskellige forskningsprojekter og øvrige aktiviteter vil også fremgå af vores årsberetninger. Læs årsberetningen for 2019.

Tidligere årsberetninger

 

Årsberetning 2018

Årsberetning 2017

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010

Kontakt

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelings
forskningsafsnit
Indgang K,
Palle Juul-Jensens Boulevard 175,
8200 Aarhus N


Per Hove Thomsen
Klinisk professor
Mail: per.hove.thomsen@clin.au.dk
Tlf: +45 2117 2976

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden:

Mette Bader
Webredaktør
Mail: metbde@rm.dk
Tlf: +45 2482 8332

Helle Veller Mortensen
Webredaktør
Mail: heemrt@rm.dk
Tlf. +45 2135 9345