Forskningsafsnittet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling etableredes i 1996, og i 1998 oprettedes det første professorat i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet. Forskningsafsnittet ledes af koordinerende klinisk lærestolsprofessor Per Hove Thomsen.

Forskningsafsnittet beskæftiger sig især med klinisk forskning indenfor områderne OCD, autisme, angst, ADHD, Tourettes syndrom og spiseforstyrrelser – herunder såvel behandlingsstudier som anden klinisk forskning.

Endvidere indgår forskningsafsnittet i epidemiologisk, genetisk og neuropsykologisk forskning.
Forskningsafsnittets medarbejdere består af ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende og – assistenter, postdocs samt fastansatte forskere, og er tværfagligt sammensat af læger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer.

Forskningsafsnittet har et veletableret samarbejde med nationale og internationale forskergrupper og har tilknyttet gæsteforskere og gæsteprofessorer.
Afsnittet samarbejder med de kliniske afsnit på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling vedrørende faglig udvikling/forskning.

De mange forskellige forskningsprojekter og øvrige aktiviteter vil også fremgå af vores årsberetninger. Læs årsberetningen for 2018.

Tidligere årsberetninger


Årsberetning 2017

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010