Formålet med specialeplanlægning er at sikre høj faglig kvalitet og sammenhæng i behandlingen for patienter i hele landet.

Specialeplanlægning sker ved en konkret vurdering af kvalitet og nærhed i løsningen af de enkelte specialiserede sundhedsfunktioner.

Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning sætter rammerne for den specialiserede behandling på sygehusene i Danmark.

Det sker ved, at styrelsen definerer og afgør, hvilke offentlige og private hospitaler, der må varetage de særlige komplekse sygehusfunktioner i Danmark.

Links