Tilbuddet er oprettet som følge af en lovændring i psykiatriloven, som trådte i kraft d. 1. juli 2017 og betyder, at regionerne skal etablere særlige pladser i psykiatrien. Lovgrundlaget findes i "Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven".

I Region Midtjylland findes 24 særlige pladser. Der er etableret 14 pladser i Afdeling for Psykoser og 10 pladser i Regionspsykiatrien Midt. Pladserne Regionspsykiatrien Midt er midlertidige og flyttes til Gødstrup, når dette er færdigbygget.
Der er tale om frivillige behandlingsophold og et ophold på en særlig plads vil have en varighed på mellem tre og seks måneder.

I henhold til FL20 og ØA20 har Region Midtjylland i 2020 ommærket 8 af de særlige pladser til brug i den almene psykiatri. Det betyder, at Region Midtjylland foruden de 24 særlige pladser har 4 ommærkede særlige pladser i både Skejby og Viborg. Alle afdelinger i almenpsykiatrien (voksen) har mulighed for at benytte de ommærkede særlige pladser.
Der er tale om frivillige behandlingsophold og et ophold på en ommærket særlig plads vil som udgangspunkt have en varighed på 2-3 måneder.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Målgruppen

Målgruppen er særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Opholdet skal forebygge, at borgeren involveres i konflikter og voldsepisoder, der skaber utryghed blandt øvrige beboere og ansatte. Tilbuddet er ikke omfattet af reglerne for frit sygehusvalg og der gælder de samme krav til kvalitet og patientsikkerhed for de særlige pladser som til en almindelig psykiatrisk afdeling.

Tilbuddet indeholder udover almindelig psykiatrisk behandling både en socialfaglig og rehabiliterende indsats, en frivillig misbrugsbehandling samt dagaktiviteter som motion, kreative fag og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen.

Casekatalog over målgruppen til de særlige pladser

Beskrivelse af patientforløb under behandlingsophold på de særlige pladser

Link til ydelseskatalog for særlige pladser

Kommunalbestyrelsens ansvarsområder

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der findes en samlet plan for enhver der får ophold på en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Planen er et supplement til de allerede eksisterende planer. Læs mere om bekendtgørelsen om samlet plan.

Kommunale kontaktpersoner
Oversigt over kommunale kontaktpersoner

Takst

Kommunernes betaling til regionerne for de særlige pladser på en psykiatrisk afdeling fastsættes af taksten fra bekendtgørelsen  fra december 2017.

Visitationsforum

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for visitation efter vejledende indstilling fra et visitationsforum, som er tværfagligt og tværsektorielt sammensat og forankret i regionen. 

Sekretariatsbetjeningen af visitationsforum er forankret i regionen.

Hjemmesiden opdateres løbende.