Billede hvad tilbyder vi.png

På de særlige pladser tilbyder vi længerevarende indlæggelser, hvor der udover almindelig psykiatrisk behandling er en socialfaglig og rehabiliterende indsats. Et forløb på de særlige pladser varer som regel mellem 6-12 måneder.

Målgruppen for de særlige pladser er personer der, foruden deres psykiske sygdom, er udfordret på andre måde, eksempelvis af omfattende misbrug, kriminalitet eller adfærdsproblemer.

De særlige pladser findes på hospitaler i hele landet og er en del af det almindelige sygehusvæsen. I Region Midtjylland er der 16 pladser i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien (Skejby) og 16 pladser i Regionspsykiatrien Midt (Viborg).

 

En helhedsorienteret behandlingstilgang

En af fordelene ved en indlæggelse på de særlige pladser er, at vi gennem en længere periode kan arbejde med patientens forskellige udfordringer. Det kan være udfordringer i forhold til symptomer (fx angst), dagligdagen (fx handle ind og lave mad), det sociale eller misbrugsproblematikker. 

  • Vi tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang, hvor vi sammen med patienten formulerer nogle mål, der skal arbejdes på.
  • Vi hjælper med at bryde mønstre, der skaber problemer for den enkelte.
  • Vi er klar til at støtte og give værktøjer, så patienten kan klare mere selv, får succesoplevelser, livskvalitet og håb for fremtiden.

Aktiviteter tilpasset den enkeltes behov

Personer der kommer fra en kaotisk hverdag, vil i den første tid få mulighed for at falde lidt til ro.På den måde får man et pusterum fra det, der giver udfordringer, og man får overskud til at arbejde med sine vanskeligheder.

Lidt efter lidt bliver man involveret i aktiviteter, hvor der tages højde for den enkeltes behov og interesser.Man kommer til at prøve sig selv af gennem fx sport og e-sport, kreativitet, musikterapi, spil, film, madlavning og gåture. Aktiviteter som kan skabe en opmærksomhed på, hvilke ressourcer man allerede har, og som kan bidrage til videre udvikling.

Man får mulighed for at blive en del af et fællesskab, men aktiviteter kan også foregå én til én.

Vi inddrager patienten gennem hele forløbet

Vi vil gerne bidrage til, at patienten genvinder sine færdigheder og får et godt og værdigt liv. Vi lytter til, hvad han eller hun ser som vigtigt i livet og gerne vil opnå i forbindelse med forløbet på afsnittet.

Det er vigtigt, at patienten fra start bliver inddraget og at vi træffer beslutninger omkring forløbet sammen. Det er centralt, at patienten ser forløbet som en mulighed for at komme videre i livet.

Vi mener, at det bedste udgangspunkt for rehabilitering er, når patienten er motiveret for at samarbejde med personalet i forhold til udfordringer.

Vi samarbejder med pårørende og netværk

Vi indgår gerne i et samarbejde med ​pårørende og netværk, da de har en stor viden om patienten, der kan være væsentlig for behandlingen. Derudover kan de være med til at støtte patienten, mens han eller hun er på afdelingen og når forløbet er afsluttet.

Derfor opfordrer vi altid til, at pårørende og netværk inddrages i behandlingen. Det er dog altid op til patienten, hvem der skal inddrages og i hvilket omfang.

Pårørende oplever ofte et stort ansvar i dagligdagen. De kan derfor have behov for rådgivning, støtte og aflastning, hvilket vi gerne vil tilbyde med respekt for patientens ønsker. Vi respekterer, at de pårørendes støtte skal ske i et omfang, der tager hensyn til deres ressourcer.