Billede hvad tilbyder vi.png

På de særlige pladser tilbyder vi længerevarende indlæggelser, hvor der udover almindelig psykiatrisk behandling er en socialfaglig og rehabiliterende indsats. Et forløb på de særlige pladser varer som regel mellem 6-12 måneder.

Målgruppen for de særlige pladser er personer der, foruden deres psykiske sygdom, er udfordret på andre måde, eksempelvis af omfattende misbrug, kriminalitet eller adfærdsproblemer.

De særlige pladser findes på hospitaler i hele landet og er en del af det almindelige sygehusvæsen. I Region Midtjylland er der 16 pladser i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien (Skejby) og 16 pladser i Regionspsykiatrien Midt (Viborg).

 

En helhedsorienteret behandlingstilgang

Aktiviteter tilpasset den enkeltes behov

Vi inddrager patienten gennem hele forløbet

Vi samarbejder med pårørende og netværk