Tilbuddet er oprettet som følge af en lovændring i psykiatriloven, som trådte i kraft d. 1. juli 2017 og betyder, at regionerne skal etablere særlige pladser i psykiatrien. Lovgrundlaget findes i "Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven".

I Region Midtjylland oprettes 32 særlige pladser, med midlertidig placering i Afdeling for Psykoser med 7 sengepladser og de sidste pladser oprettes i december 2018 med permanent placering af 16 pladser i AUH Psykiatrien. I Regionspsykiatrien Midt etableres 14 pladser midlertidigt og med permanent placering af 16 pladser i det kommende Psykiatriske Center i Gødstrup i 2020.
Der er tale om frivillige behandlingsophold og et ophold på en særlig plads vil have en varighed på mellem tre og seks måneder.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Målgruppen

Målgruppen er særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Opholdet skal forebygge, at borgeren involveres i konflikter og voldsepisoder, der skaber utryghed blandt øvrige beboere og ansatte. Tilbuddet er ikke omfattet af reglerne for frit sygehusvalg og der gælder de samme krav til kvalitet og patientsikkerhed for de særlige pladser som til en almindelig psykiatrisk afdeling.

Tilbuddet indeholder udover almindelig psykiatrisk behandling både en socialfaglig og rehabiliterende indsats, en frivillig misbrugsbehandling samt dagaktiviteter som motion, kreative fag og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen.

Casekatalog over målgruppen til særlige pladser.

Beskrivelse af patientforløb under behandlingsophold på de særlige pladser

Link til ydelseskatalog for særlige pladser

Kommunalbestyrelsens ansvarsområder

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der findes en samlet plan for enhver der får ophold på en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Planen er et supplement til de allerede eksisterende planer. Læs mere om bekendtgørelsen om samlet plan.

Kommunale kontaktpersoner
Oversigt over kommunale kontaktpersoner

Takst

Kommunernes betaling til regionerne for de særlige pladser på en psykiatrisk afdeling fastsættes af taksten fra bekendtgørelsen  fra december 2017.

Visitationsforum

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for visitation efter vejledende indstilling fra et visitationsforum, som er tværfagligt og tværsektorielt sammensat og forankret i regionen. 

Sekretariatsbetjeningen af visitationsforum er forankret i regionen.

Hjemmesiden opdateres løbende.

Kontakt

Spørgsmål om visitation:
Stevani Ishia
Jurist
Tlf.: 2482 4493
Sekretariatet for visitationsforum

Spørgsmål vedr. de særlige pladser:
Vivian Grauting
Specialkonsulent
Psykiatriplanlægning
Tlf.: 3060 0931

Eller
psykiatrisocial@rm.dk
(HUSK at bruge sikker mail)

Opdateret liste for særlige pladser pr 05.09.2019

Belægning særlige pladser

 • 7 pladser i brug i Viborg  (norm. 14)
 • 7 ledige pladser – Viborg
 • 10 pladser i brug - Skejby (norm. 18)
 • 8 ledige pladser– Skejby

Antal anmodninger modtaget

 • 46 anmodninger modtaget:
 • 12 afvist pga. visitationskriterier ikke opfyldt
 • 2 anmodninger trukket tilbage
 • 28 indstillet af visitationsforum
 • 4 har afbrudt deres ophold
 • 7 er udsluset
 • 1 blev visiteret, men dukkede ikke op.
 • 1 afventer indstilling