Oversigt over regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner i Psykiatrien i Region Midtjylland.

Specialiserede funktioner – Voksenpsykiatri

Oversigt over regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner i voksenpsykiatrien i Region Midtjylland.

Regionsfunktioner - Børne- og Ungdomspsykiatri

Oversigt over regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland.

Manual for arbejdet med specialisering i psykiatrien i Region Midtjylland

Beskrivelse af målgruppe og henvisningskriterier.