Psykiatriens Centrale Visitation er en selvstændig enhed i Regionspsykiatrien Midt, der består af et team på seks visitationssygeplejersker, fire visitationssekretærer og en ledende sygeplejerske.

Derudover er der dagligt konference med regionens speciallæger i psykiatri, for at sikre at patienterne visiteres til det rigtige tilbud.

Psykiatriens Centrale Visitations opgave er at modtage og vurdere ikke-akutte henvisninger ud fra målgruppe-beskrivelsen.

Vurderes patienten at tilhøre målgruppen, visiterer og booker Psykiatriens Centrale Visitation til patientens "bopælsafdeling", i det område hvor patienten bor. 

Vurderes patienten ikke at tilhøre målgruppen, eller henvisningen er mangelfuld, tilbagevises henvisningen. Der sendes brev til henviser og patient med orientering om dette.

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden kontakt

Psykiatriens Centrale Visitation
Psykiatriens Hus, Falkevej 5
8600 Silkeborg

tlf:   7847 2750 (9-14)
fax: 7847 2751

 

For sikker mail, se
PCV-kontaktoplysninger