Psykiatriens Centrale Visitation er en selvstændig enhed i Regionspsykiatrien Midt, der består af et team på fem visitationssygeplejersker, fem visitationssekretærer, en speciallæge i psykiatri og en ledende sygeplejerske.

Derudover er der dagligt konference med regionens speciallæger i psykiatri, for at sikre at patienterne visiteres til det rigtige tilbud.

Psykiatriens Centrale Visitations opgave er at modtage og vurdere ikke-akutte henvisninger ud fra målgruppe-beskrivelsen.

Vurderes patienten at tilhøre denne, visiterer og booker Psykiatriens Centrale Visitation til patientens "bopælsafdeling", i det område hvor patienten bor. 

Vurderes patienten ikke at tilhøre målgruppen, eller henvisningen er mangelfuld, tilbagevises henvisningen. Der sendes brev til henviser og patient med orientering om dette.