Den 1. september 2014 trådte nye patientrettigheder i kraft i psykiatrien. De nye rettigheder gælder for alle ikke-akutte patienter – børn, unge og voksne, der har behov for udredning eller behandling i psykiatrien.

Læs mere om de nye rettigheder her.

Ved behov for akut henvisning skal denne sendes af en læge direkte til relevant psykiatrisk modtagelse. 

Alle ikke-akutte henvisninger fra kommunerne til børne- og ungdomspsykiatrien sendes til Psykiatriens Centrale Visitation.

Send meget gerne henvisningen elektronisk til pcv@regionmidtjylland.dk (sikker elektronisk postkasse)

Alternativt pr. brev til: Psykiatriens Centrale Visitation Falkevej 5, 8600 Silkeborg.

Henvisningerne skal fortsat udarbejdes i henhold til de nuværende skemaer:


Hvis PCV vurderer, at henvisningen er fagligt velbegrundet og sandsynliggør, at patienten har behov for udredning og/eller behandling i regionspsykiatrien, viderehenvises henvisningen. 

Hvis henvisningen ikke sandsynliggør behov for udredning eller behandling, tilbageviser PCV henvisningen med henblik på uddybning samt yderligere oplysninger, hvorefter henvisningen kan sendes igen. 

Ved tilbagevisning orienteres både henviser og patient. 

 

Udrednings- og behandlingsforløbet

En patient betragtes som færdigudredt, når der er truffet en lægefaglig beslutning om, hvilken initial behandling, patienten kan tilbydes (hvis ikke mistanken om sygdom afkræftes).

Udredningen skal danne grundlag for den lægelige vurdering af, om patienten efterfølgende skal behandles.

Hvis udredningen ikke kan realiseres på regionens egne psykiatriske afdelinger, har regionen pligt til at tilbyde udredning hos andre regioners sygehuse eller på private sygehuse og klinikker.

Hvis det på baggrund af henvisningen er klart, hvilken behandling patienten skal tilbydes, skal patienten betragtes som en behandlingspatient. Vedkommende vil dermed være omfattet af behandlingsretten samt retten til udvidet frit sygehusvalg. 


Udrednings- og behandlingspakker i psykiatrien

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Afdelingssygeplejerske Dorte Purr Hede
Psykiatriens Centrale Visitation,
Psykiatriens Hus, Falkevej 5
8600 Silkeborg
Mail: pcv@regionmidtjylland.dk
Tlf: 7847 2750