Hurtig vurdering - fra 18 år (Klik her for at læse)

18-24-årige med moderat behandlingskrævende depression (klik for at læse)

Tilbud om opfølgning i Enhed for Unge med Depression (klik for at læse)

Kontakt PCV

For information vedr. elektive henvisninger

Psykiatriens Centrale Visitation
Psykiatriens Hus
Falkevej 5
8600 Silkeborg

Tlf: 7847 2750
Telefontid 9.00-11.00 og 13.00-1400
Fax: 7847 2751
Mail: pcv@regionmidtjylland.dk 

OBS 
En mail til ovennævnte adresse må kun indeholde personoplysninger, hvis den sendes krypteret til os, fx fra en kommune.
Der må ikke være personoplysninger i emnefeltet.

Send sikker mail som borger
Skriv sikkert til PCV via borger.dk

Send sikker mail fra privat virksomhed
Skriv sikkert til PCV